Gå til sidens hovedinnhold

Hele Norge på din pc

Norske veier er nå samlet i et datarike. Nå får publikum også innsyn i viktige data om veinettet.

Samferdselsminister Thorild Skogsholm åpnet torsdag den nye Nasjonal Vegdatabank. Denne databanken blir et speilbilde av norges veier.

Den nye vei- og trafikkdatabasen, Nasjonal vegdatabank (NVDB), vil inneholde informasjon om blant annet trafikkulykker, skilt, belysning, veidekke og tillatt aksellast.

Åpen for publikum
Publikumsversjonen av Viskart ble også lansert i forbindelse med den offisielle åpningen av NVDB.

Viskart gir oversikt over hele veinettet i landet, strekninger utsatt for ulykker og informasjon om bomstasjoner.

Hver 20 meter
- Disse dataene vil visualiseres sammen med geografiske områder ved hjelp av kartverktøy tilpasset ulike brukere. Bilder av hver 20 meter fra riks- og fylkesvegnettet samt flyfoto vil sammen med kartverktøyene bokstavlig talt gi brukeren vegen inn på skrivebordet. Dette vil forenkle og forkorte saksbehandlingen og minske behovet for befaring i felten, sier Harald Wethal – som er Statens vegvesens prosjektleder for NVDB.

- Totale utviklingskostnader for NVDB beløper seg til litt i overkant av 100 millioner kroner, sier Wethal.

I Vegvesenet er drift og vedlikehold effektivisert i betydelig grad og store gevinster er realisert på kort tid, kommer det frem i en pressemelding fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Feriehjelp
Planlegging av både sykkel- og bilturer kan gjøres med hjelp av kart og flyfoto.

Transportnæringen kan også ha nytte av Viskart for å finne fartsgrenser, tillatt aksellast eller andre data som kan ha effekt på valg av kjørerute.

Datagrunnlaget
NVDB vil inneholde en rekke viktige data både for Statens vegvesen og eksterne brukere. Dette er blant annet:

  • Data knyttet til selve veisystemet som veienes senterlinje, kurvaturdata, rasteplasser, holdeplasser, m.m.
  • Byggverk som støttemurer, bruer, tunneler
  • Belysning, trafikkskilt og oppmerking
  • Miljødata som grøntarealer og data om luft- og stø yforurensning
  • Trafikkulykker
  • Trafikkmengder
  • Dekkedata

Les mer om NVDB på nettsidene til Statens vegvesen

Reklame

Dette må du vite om årets Formel 1-sesong

Kommentarer til denne saken