Gå til sidens hovedinnhold

Hele porno-begrunnelsen

Her er hele begrunnelsen fra Medietilsynet når det gjelder porno-sladden.

Konsekvenser av Høyesteretts kjennelse vedrørende § 204 i Straffeloven (pornografi).

Medietilsynet har etter grundig vurdering konkludert med at det ikke er grunnlag for å endre dagens vurderingspraksis på bakgrunn av Høyesteretts kjennelse av 7. desember 2005 i saken om bladet Aktuell rapport.

Da Høyesterett vurderte dette bladet som lovlig etter § 204 i straffeloven, at det ikke ble ansett som ”støtende”, la retten bl.a. til grunn normen for levende bilder som Medietilsynets og Klagenemnda for film og videogram har praktisert på området de seinere år. Kjennelsen gjaldt imidlertid det aktuelle bladet.

Medietilsynets forståelse av normen ”støtende” i straffeloven § 204 innebærer at tradisjonell hardporno i levende bilder fortsatt anses ulovlig. Samtidig har det skjedd en endring av denne normen (rettslig standard) de siste årene – i tråd med samfunnets allmenne syn på seksuelle skildringer. Og den utviklingen følger tilsynet. Medietilsynets oppfatning er likevel at en bevisst liberalisering av loven eventuelt må gjøres av lovgiver, mens forvaltningspraksis (skjønn) og rettspraksis legger klare føringer på den til enhver tid gjeldende tolkning av bestemmelsen.

- Dagens norm innebærer at nærgående seksuelle skildringer i seg selv ikke er nok til at de levende bilder anses å stride mot bestemmelsen, men at tilsynet må gjøre en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle, der historie, mengde sexskildringer, nærgåenhet og enkeltskildringer må vurderes samlet og i en kontekst, sier direktør Tom Thoresen.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken