Konsernsjefstillingen i Statoil ga Helge Lund grunnlønn på 7 millioner kroner i 2013.

Med bonusordninger, feriepenger og skattepliktige goder på toppen blir inntekten fra Statoil nesten doblet.

Får kaffe - ikke peanøtter
Statoil fikk mye kritikk da de for et par uker siden ville fjerne kaffen til oljearbeiderne på helikopterterminalene - for å spare penger.

De gjør nå retrett og vil fortsatt servere kaffe til oljearbeiderne på helikopterterminalene. Men - peanøttene på Oseberg forsvinner

Statoil har sendt NTB tallene for siste års lønnskostnader knyttet til Helge Lund, og her framgår det at han har hatt en økning i skattbar inntekt på over 25 prosent de i perioden 2010 til 2013, fra 11 til 13,8 millioner kroner. Men han gikk imidlertid samtidig ned vel 50.000 kroner fra 2012.

- Moderat vekst
Informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr er mest opptatt av at grunnlønnsveksten har vært moderat:

– Statoils konsernsjef har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst i grunnlønn på 2,75 prosent gjennom de siste fem år, sier han til NTB.

Tilsvarende gjennomsnittlig årlig vekst for andre grupper i Statoil de siste fem år har vært for øvrig var 3,25 prosent.

De mottar imidlertid ikke bonuser og andre goder på samme nivå som Lund, og det er denne delen av inntekten toppledere i norske oljeselskap har fått mest kritikk for.

Bonus: 6,8 millioner
Ulike goder og ordninger utgjorde i 2013 nesten 6,8 millioner kroner for Lund.

Statoil begrunner dette med gode resultater i 2012, som ga en bonus på 37,5 prosent av fastlønn. Ettersom resultatene i 2013 ikke var like bra, er det ventet en lavere bonusutbetaling i år. For 2014 er det besluttet å gi konsernsjefen et grunnlønnstillegg på 2,5 prosent, slik at grunnlønna i år blir 7,2 millioner kroner.

Fakta:
* Den skattbare inntekten til konsernsjefen i Statoil består av grunnlønn, feriepenger og administrativt fastsatte godtgjørelser, langtidsinsentivordningen (LTI), bonus pluss utbetalt beløp under LTI, samt skattetrekkpliktige ytelser som bonusaksjer fra aksjespareordning, firmabil og forsikringsordninger.

* Total skattbar inntekt fra Statoil i 2013 var 13,8 millioner kroner, en økning på 3,95 prosent fra året før, og en økning på 25,5 prosent siden 2010.

* Grunnlønna utgjorde 7,0 millioner kroner, feriepenger og administrativt fastsatte godtgjørelser nærmere 600.000 kroner.

* Langtidsinsentivordningen (LTI) innebærer at selskapet kjøper aksjer på vegne av deltakerne for et beløp tilsvarende 20-30 prosent av deltakernes grunnlønn, for Helge Lund var det 2,1 millioner kroner i 2013.

* Bonusen utbetales på bakgrunn av prestasjoner og resultater foregående år, maksimalt 50 prosent av fastlønn, i tråd med statens lederlønnsprinsipper

(Kilde: Statoil) (©NTB)