I helgen kom EUs redningspakke for Hellas på plass. Men er problemet nå løst?, spør sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken Capital Markets.

I sin morgenrapport mandag prøver han og gi svar.

Kommentar: Gresk hestekur

Normalisering ut 2010
Og Konklusjonen er at ja, krisen er løst, i hvert fall ut 2010.

- Etter at forhandlingene om nødlån til Hellas enedleig ble sluttført, 110 milliarder euro i ekstraordinære lån over tre år, hvorav 30 milliarder kommer fra IMF, er Hellas nå skjermet fra obligasjonsmarkedet i tre år framover. Pengene skal komme tidsnok før den annonserte obligasjonsauksjonen 19. mai, slik at mislighold unngås i denne omgangen, og restrukturering er ikke aktuelt. Dermed burde markedene nå endelig normaliseres, skriver Mork.

Mye står på Tyskland
Men han er ikke 100 prosent trygg.

- Fordelen nå er at den framforhandlede løsningen er langt mer konkret enn tidligere løse erklæringer. Problemet er at mye ennå må falle på plass. For det første må den tyske Forbundsdagen bifalle avtalen i dag. Det vil nok skje, om enn ikke uten heftig debatt. For det andre må Hellas faktisk vil lykkes i å redusere budsjettunderskuddet til under tre prosent av BNP i løpet av treårsperioden, skriver Mork.

Kan stramme inn for mye
Sjeføkonomen det er en politisk risiko for at populær motstand skal gjøre spareplanen umulig å gjennomføre. En annen alvorlig utfordring er at de kraftige innstrammingstiltakene rett og slett blir for kraftige.

- Landet risikerer at inntektene i landets økonomi svikter så mye at målet om underskuddsreduksjon bli umulig å nå. Redningsplanen forutsetter allerede et fire prosent fall i BNP i år og 2.6 prosent neste år. Risikoen er at det kan gå enda verre. Blant annet kan vi ikke utelukke en ny bankkrise i Hellas. Så vidt jeg kan se er ingen penger satt til side for en slik eventualitet, skriver Mork.

Må godta pris- og lønnskutt
På grunn av eurosamarbeidet har ikke Hellas mulighet til å bruke devaluering som verktøy i krisehåndteringen.

- I realiteten må nok landet nå gå gjennom en indre devaluering med pris- og lønnskutt på liknende måte som Latvia i fjor, skriver Mork.

Sjeføkonomen konkluderer med at problemene for Hellas på ingen måte er over.

- Men vi mener allikevel at en løsning nå er funnet, som i alle fall vil fungere ut dette året, skriver Mork.