Regjeringen teller nå 20 medlemmer, rundt 22 politiske rådgivere og 45 statssekretærer – altså 87 i kretsen rundt Jens.

Les Gunnar Stavrums kommentar: «Når får vi nok politikere?»

- Meningsløst
Høyres Per-Kristian Foss ser ingen begrunnelse for denne veksten:

- Det er en meningsløs sterk vekst i antall medarbeidere – både blant statssekretærer og politiske rådgivere - og 50 prosent økning fra Bondevik-regjeringen, sier Foss til Nettavisen.

- Og det var også en koalisjonsregjering, så Stoltenberg kan ikke begrunne veksten med det, legger han til.

Foss er klinkende klar på at vi ikke kommer til å få tilsvarende kvaltetsheving på politikken:

- Helt ubegripelig
- Kvaliteten kommer ikke til å bli bedre av dette. Jeg synes spesielt det er betenkelig at så mange har jobber med maktinnflytelse - uten å være valgt. De utfører politisk arbeid, uten at de har parlamentarisk ansvar og må møte i Stortinget.

Les også: Jens får 45 statssekretærer

Foss finner Stoltenbergs vekst «ubegripelig»:

- Se på Stoltenberg, som har sju statssekretærer, en politisk rådgiver og i tillegg en egen statsråd ved kontoret sitt. Hans jobb er å koordinere arbeidet mellom departementene, men vi ser dessverre at mange saker ikke når Stortinget, fordi departementene ikke blir enige.

Bestemmer selv
- Hva gjør alle sammen?

- Det er et godt spørsmål! Vi har aldri sett noe lignende i norsk historie. Tempoet kommer ikke til å bli noe bedre med dette, sier han.

- Hvordan skjer denne økningen i antall medarbeidere rent praktisk?

- Stortinget bevilger stillingene. Så lenge de rødgrønne har flertall, får Stoltenberg så mange medarbeidere som han vil - selv om jeg tror dette skaper noe irritasjon internt. Veien frem til statsråden blir for lang, mener Foss.

- Må være tilgjengelige
Han sier at mengden med rådgivere skaper åpenbare problemer.

- Det blir jo nesten umulig å nå frem til statsråden med sitt budskap! I tillegg til de politiske medarbeiderne, har vi jo med store kommunikasjonsetater å gjøre, sier Foss oppgitt.

Hans kjepphest er at politikere være tilgjengelige.

- Kåre Willoch klarte seg med 24 politiske medarbeidere i 1981. Nei, dette er ingen god utvikling, konstaterer Foss.

SMK - hvem skal svare?
Høyreprofilen har registrert at mange tar spranget fra politisk rådgiver til statssekretær (f.eks. Mina Gerhardsen, journ.anm).

- Man kan mistenke at dette har med veksten i pr-bransjen å gjøre, der lønnsnivået er høyere. Til slutt vil jeg si det er bemerkelsesverdig at «Stoltenberg III» øker ytterligere. Hvorfor?, spør Foss.

Nettavisen er usikker på hvem av Stoltenbergs statssekretærer som skal besvare spørsmålene fra Foss - og sender derfor henvendelsen til kommunikasjonssjef Trude Måseide ved Statsministerens kontor (SMK).

- Økt pågang
Statsråd ved Statsministerens kontor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at økningen av antall rådgivere de siste fire årene er naturlig.

- Det er ikke flere statssekretærer og rådgivere nå enn før valget. Økningen over tid i denne regjeringen og i tidligere regjeringer skyldes økt pågang, sier «stabsminister» Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en kommentar til Nettavisen.

Med virkning fra 1. mai 2009 gir disse posisjonene følgende årslønner:

HTML EMBED

Statsminister - 1.268.400 kroner per år.

HTML EMBED

Statsråd - 1.031.400 kroner per år.

HTML EMBED

Stortingsrepresentant - 696.900 kroner per år.

HTML EMBED

Statssekretær - 726.400 kroner per år.

HTML EMBED

Politisk rådgiver - 546.400 kroner per år.

Slik var det før
Her er en oversikt over tidligere regjeringer, hvor det står hvor mange statssekretærer og rådgivere de ulike hadde.

Trygve Bratteli økte fra 20 til 30 i sin periode, Thorbjørn Jagland i 1997 utnevnte 52 statssekretærer og politiske rådgivere, mens Jens Stoltenberg nå altså har 67 statssekretærer og politiske rådgivere, i tillegg til å ha utnevnt Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen som sin egen statsråd på kontoret.

Mer enn 6 milliarder
Kostnadene til departementene og statsministerens kontor (SMK) beregnes i statsbudsjettet for 2010 til 6,104 milliarder kroner.

Til sammenligning var beløp 2009-beløpet seg til 5,855 milliarder i regnskapsestimatet.

Nettavisen gjør oppmerksom på at ikke alle de politiske rådgiverne er utnevnt i skrivende stund.