Gå til sidens hovedinnhold

Hemmelig politiinformant er stevnet som vitne i Eirik Jensen-saken

Avslørte Gjermund Cappelen og hele hans hasjnettverk.

BORGARTING LAGMANNSRETT (Nettavisen): I løpet av året skal en politiinformant etter planen vitne i ankesaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

En informant er en person som frivillig gir informasjon. Politiet bruker ofte informanter som hører til kriminelle miljøer for å avdekke andre kriminalsaker.

Det er John Christian Elden som har kalt mannen inn som vitne, og han mener informanten kan sitte på verdifull informasjon.

- Vi tenker han kan være med å opplyse denne saken, sier Elden til Nettavisen.

Mannen, som er kjent i det kriminelle miljøet, har i løpet av de siste årene selv blitt dømt i en stor narkotikasak på Østlandet. Politiet knuste hele dette nettverket, og en rekke personer ble dømt til lange fengselsstraffer.

Blåste Cappelen-nettverket

Denne saken ble rullet opp etter at Cappelen og hans nettverk var knust. Politiet pågrep Cappelen og seks andre personer i desember 2013. Men informanten, som også var en del av Cappelen-nettverket, ble ikke pågrepet.

Mannens forsvarer ønsker ikke å gi noen kommentarer overfor Nettavisen.

Nettavisen fikk før rettssaken startet i opp i fjor bekreftet av ulike politikilder, uavhengig av hverandre, at mannen ble brukt som informant i forbindelse med den strengt hemmelige operasjonen som førte til at Cappelen-nettverket ble knust.

Les også: Derfor ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

Cappelen hadde siden begynnelsen av 90-tallet drevet med omfattende hasjsmugling uten å bli tatt. Flere politivitner fortalte i retten i fjor om at de mistenkte at Cappelen samarbeidet med politifolk.

Den tidligere polititoppen i Oslo, Einar Aas, sa også at «møkkete tjenestemann» ble brukt om Eirik Jensen av politikollegaer. Aas var på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet kriminalsjef i gamle Asker og Bærum politidistrikt.

Det var de som i 20 år jaktet på Cappelen.

Les også: Herfra styrte Cappelen sitt narkoimperium

Møtte Cappelen på restaurant

Etter Nettavisens opplysninger kom politiet i tett kontakt med informanten tidlig på høsten 2013. Han har i lang tid hatt tett forbindelse til andre tunge kriminelle.

Les også: Politiet fryktet at Jensen-etterforskning skulle gå i vasken

16. desember 2013 ble informanten observert på en restaurant på Lysaker utenfor Oslo, sammen med Cappelen og en annen norsk-pakistansk mann. Norskpakistaneren er også kalt inn som vitne, etter det Nettavisen har fått opplyst.

Det Cappelen og politiets insider i nettverket ikke visste, var at de ble spanet på av politiet i en strengt hemmelig operasjon. Grunnen til at den var så hemmelig var frykt for at hele etterforskningen skulle gå i vasken.

Politibetjenter som deltok i den hemmelige operasjonen måtte også signere en ekstra taushetserklæring, til tross for at politibetjenter allerede er underlagt taushetsplikt i kraft av sin stilling.

En spaner som vitnet da saken gikk i Oslo tingrett, hevdet at politiet den gangen ikke visste identiteten til informanten. Elden stiller seg undrende til dette.

- Nå har jo Cappelen i sin forklaring sagt i åpen rett at XX var en av personene som var til stede på restauranten Tintin på Lysaker rett før pågripelsen. Vi noterer oss at det er en ny opplysning i saken. Dette fremgår ikke i politidokumentene, så vi ser på dette med interesse, sier Elden.

Les også

Eirik Jensen vurderte å droppe å forklare seg - snudde etter hemmelig råd av John Christian Elden

Hemmelig avgjørelse i retten

- Men et politivitne forklarte seg også om det samme i tingretten.

- Det er også vår hypotese, men vi vil ikke foregripe bevisførselen.

Cappelen ønsker ikke å si mye om vitnet som er stevnet.

- Han har ingenting å si for saken. Verken for skyldspørsmålet eller straffutmålingen. Det er det jeg har å si.

Da saken mot Jensen og Cappelen gikk i tingretten i fjor, var mannen også kalt inn som vitne. Men i midten av februar, noen uker etter at rettssaken hadde startet, fikk statsadvokat Lars Erik Alfheim en avgjørelse fra retten på at det var visse ting informanten ikke skulle vitne om.

Avgjørelsen er unntatt offentlighet.

Elden mente at hensikten med å føre mannen som vitne falt bort da det ikke var adgang til å stille de spørsmålene han ønsket.

Her kan du lese alt om hvordan juryen fungerer i Jensen-saken.

- Jeg kan bekrefte a) at jeg frafalt et vitne da saken gikk i tingretten, og b) at Alfheim hevdet det var bevisforbud om informanten, og bakgrunnen for pågripelsen av Cappelen. Vi har ikke fått samme beskjed i lagmannsretten, sier Elden.

- Derimot kan jeg ikke c) koble de to opplysningene, da det i så fall ville vært brudd på reglene om å avdekke en informant jeg ikke er orientert om.

Da Nettavisen tok opp problemstillingen med informanten i fjor, tok Elden til orde for at Spesialenheten burde etterforske politiets informantbruk. Spesialenheten ville ikke kommentere noe som hadde med vitnet å gjøre.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få tak i den hemmelige kjennelsen, og vi kjenner ikke detaljene i den. Heller ikke Elden eller andre i Jensens forsvarerteam kjenner detaljer fra kjennelsen.

Kilder med kjennskap til innholdet opplyser til Nettavisen at det er adgang for påtalemyndigheten å nekte en mistenkt og forsvareren innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken.

Les også: Jensen har tidligere vært etterforsket av Spesialenheten

Dette gjelder dersom det kan være fare for liv og helse, eller at identiteten til en person som har gitt opplysninger til politiet blir avslørt.

Det er straffeprosesslovens paragraf 242 a som regulerer dette.

Statsadvokat Alfheim opplyser til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere enkeltheter i saken. Aktor for Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, har ikke ønsket å kommentere saken.

Siktet i helerisak

Jensen og Cappelen er tiltalt for grov narkotikakriminalitet og grov korrupsjon. I tingretten ble Jensen dømt til 21 års fengsel, mens Cappelen fikk 15 års fengsel, inkludert seks års strafferabatt for å ha angitt Jensen.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld, og har anket dommen, Cappelen har erkjent de straffbare forholdene, men har anket straffutmålingen på 15 års fengsel.

Alfheim er ansvarlig for den delen av saken som omhandler Cappelen. Spesialenheten er ansvarlig for Jensen-delen av saken. Elden stusser over at det var Alfheim som fikk rettens avgjørelse på hva informanten skulle kunne vitne om.

- Som jeg sa i innledningsforedraget (i lagmannsretten, red. anm.) kommer vi ikke til å rette oss etter beskjeder fra statsadvokat Alfheim, han prosederer ikke saken mot Eirik Jensen. Med mindre Spesialenheten, som er aktor i Jensens sak, sier at vi ikke får lov til å føre bevis på dette, så gjør vi det.

- Vet du noe mer konkret om hvorfor XX ikke kunne vitne i tingretten?

- Det kan jeg ikke svare nærmere på, fordi vi bare har fått beskjed om at det ikke er anledning til å ha vitneførsel om det.

- Hva vet du om at han skal ha vært politiinformant som blant annet har angitt Cappelen?

- Det har jeg ingen kommentarer til nå. Vi får se hva som kommer frem i åpen rett.

- Men er dette noe du kjenner til?

- Det kan ikke jeg kommentere.

Les også: Cappelen tatt med narko i ferieparadis

Henlegger trolig helerisak

Mannen som er innkalt som vitne har i lang tid vært siktet for grovt heleri.

Etter det Nettavisen kjenner til har påtalemyndigheten også gjort en forbruksanalyse som viser et overforbruk på over 11 millioner kroner.

Flere personer i det kriminelle miljøet, sier uavhengig av hverandre, at mannen har fortalt dem at helerisaken kommer til å bli henlagt.

Ved kontakt med Oslo politidistrikt den senere tiden har Nettavisen fått opplyst at det går mot henleggelse av helerisaken, uten at noen har villet si noe mer om bakgrunnen for dette.