23 år gamle Delara Darabi ble henrettet i fengselet i byen Rasht tidlig 1. mai. For to uker siden opplyste iranske myndigheter at de hadde utsatt henrettelsen til 23-åringen. Henrettelsen ble fullbyrdet to måneder tidligere enn planlagt uten at advokaten hennes ble informert.

Henretter på helligdager
Julaften i fjor ble nærmere ti mennesker henrettet i Iran. Den iranske menneskerettighetsforkjemperen Mahmood Amiry-Moghaddam tror Iran gjennomfører kontroversielle henrettelser på slike dager for å unngå internasjonalt press og oppmerksomhet.

- De velger en slik dag hvor de vet at det er en helligdag i store deler av Vesten, sier Amiry-Moghaddam til Nettavisen.

Les også: Ni henrettet på julaften
Les også: Steinet til døde 2. juledag

Delara ble dømt til døden for et drap hun angivelig begikk da hun var 17 år gammel. Advokaten mener derimot at det finnes sterke tekniske bevis som tilsier at hun ble uskyldig dømt. Amiry-Moghaddam har kjempet i fire år på å skape internasjonal oppmerksomhet rundt tilfellet til 23-åringen.

- Det at iranske myndigheter velger å henrette Delara, tross stor internasjonal oppmerksomhet, betyr at de ikke anser internasjonale reaksjoner som annet enn tomme ord og protester, sier Amiry-Moghaddam.

Kritikk til norske myndigheter
Han retter sterk kritikk til norske myndigheter og Vesten for øvrig for manglende engasjement i forbindelse med Irans brudd på menneskerettigheter. Iran har henrettet en rekke mindreårige til tross for at landet har ratifisert FNs barnekonvensjon, som forbyr slike henrettelser.

- Norge og Vesten har ikke signalisert at dette kan få praktiske konsekvenser. Hvis de virkelig mener at menneskerettigheter er prioritert og at FNs konvensjoner har troverdighet, så må de handle nå. Hvis de vil vise at FNs barnekonvensjoner er mer enn bare papir, så må de iverksette en rettsforfølgelse av dem som står ansvarlig, sier han.

Iran har gjennomført minst 270 henrettelser i 2008, men Amiry-Moghaddam frykter at det er store mørketall.