Gå til sidens hovedinnhold

- Her blir det leven

Eldrebølgen kommer over oss - men hvor er pengene?

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil øke de frie inntektene til kommunene med 2,5 til 3 milliarder kroner neste år.

Kommunenes Sentralforbund (KS) på sin side mener at minst 5,5 milliarder kroner i inntektsvekst er må til for å opprettholde omsorgstilbudet til de eldre, sikre bedre vedlikehold av skoler, sykehjem, kirker og veier, og holde kollektivprisene nede.

Les også: Sigbjørn som forventet

- Dette skaper mest leven
Valgforsker og professor Anders Todal Jenssen beskriver årets budsjett som et «kjedelig mellomvalgårsbudsjett», men det er én ting som overrasker ham:

- Det er små bevegelser i et nokså kjedelig budsjett, men jeg tror det blir mest leven om kutt i bevilgningene til alders- og sykehjem, sier Todal Jenssen til Nettavisen.

- Det overrasker meg mest, legger han til.

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett kutte 183 millioner kroner i tilskudd til alders- og sykehjem.

Hva med enerom?
Todal Jenssen mener kommunenes forventninger og ambisjoner på området ikke står i stil med pengene de får til disse formål.

- Regjeringen er heller ikke i mål med eneromspolitikken, og dette er et felt som bare vokser og vokser. De kunne ha trengt økt bemanning, sier professoren.

Les også: - De styrer Norge som et fattig land

- Lite til samhandling
Anders Todal Jenssen tror det kan komme mer penger i statsbudsjettet til høsten:

- Men siden dette er et så enormt pengesluk, er det rart at de tar ned posten allerede nå. Det handler om svære oppgaver som venter for kommunene, sier han og utdyper:

- Dette er lite langsiktig og henger dårlig sammen med samhandlingsreformen, hvor intensjonen er at kommunene skal ta stadig mer ansvar.

Frp: - Gir blaffen i eldre
Også opposisjonen reagerer på at kommunene ikke får mer:

- Regjeringen tar ikke hensyn til velferden til barn og eldre her i landet. Det er skremmende å se at de ikke tar de utfordringene norske kommuner står overfor på alvor, sier Frps Gjermund Hagesæter.

Hagesæter minner om at det totale vedlikeholdsetterslepet i norske kommuner nå beløper seg til rundt 130 milliarder kroner.

- Det er ikke mulig å få redusert vedlikeholdsetterslepet med det løpet regjeringen nå legger opp til. Kommunene vil ikke ha noen mulighet til å få gjort noe med veldikeholdsetterslepet uten å måtte kutte i tjenestetilbudet. Den kommuneproposisjonen som ble presentert i dag er langt fra noe løft for kommunene. Snarere tvert imot, sier Gjermund Hagesæter.

Høyre: - Gjør stikk motsatt
Kommunene burde få beholde mer av egne skatteinntekter, men regjeringen legger opp til det stikk motsatte, sier Høyres Trond Helleland, etter at kommunalministeren i dag la fram forslag til kommuneproposisjon og nytt inntektssystem.

- Regjeringen straffer lokal verdiskaping og gjør kommunene mer avhengige av staten, sier Helleland.

Høyre er sterkt uenig i regjeringens forslag om å redusere skattens andel av kommunens samlede inntekter fra 45 til 40 prosent.

- Høyre vil ha en utvikling i motsatt retning – egne skatteinntekter burde snarere blir viktigere for kommunene, ikke mindre viktig. Hvis kommunene fikk beholde mer av egne skatteinntekter og en andel av selskapsskatten, ville det styrket lokal næringsutvikling, nyetablering og verdiskaping, sier Trond Helleland.

Flere detaljer om kommuneproposisjonen finner du her.

- Mange blir skuffet
KS sier at proposisjonen er strammere enn forventet:

- Det er positivt at kommunesektoren får midler til å videreføre tjenestene til innbyggerne. Men vi tror mange innbyggere blir skuffet over at det ikke blir noe løft for viktig vedlikehold og økt satsing på kollektivtrafikk, sier styreleder i KS, Halvdan Skard.

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin

Kommentarer til denne saken