Et nytt år innebærer at de fleste store finansaktører publiserer sine fremtidsutsikter.

Finansrådgivninsselskapet Norcap har nå kommet med sin markedsrapport for de seks første månedene av 2012.

Her kommer det frem at den aller mest populære aksjeanbefalingen i år ser ut til å være såkalte utbytteaksjer som har stabil inntjening. I kortversjon er argumentet at i en kynisk verden er dette det minste ondet. En utbytteaksje skal på papiret gi et utbytte på to til fire prosent, mulighet for resultatvekst og en relativt god sikkerhet i inntjeningen.

Et godt eksempel på en slik aksje er John Fredriksens Seadrill, som betalte ut over 16 kroner per aksje i 2011. Det tilsvarer en utbyttegrad på åtte prosent. Aksjer som betaler ut mye utbytte er veldig populære i markedet.

- I en verden der pensjonsfond og etterkrigsgenerasjonen leter etter kapitalinntekter for å finansiere sin alderdom, vil slike aksjer bli ettertraktet og dyre, skriver Norcap.

- At slike aksjer allerede har blitt populære er det liten tvil om. For eksempel så har forbruksvare- og farmasiaksjer steget mens det generelle markedet falt i fjor. Europeiske tobakksaksjer utkonkurrerte det generelle markedet med hele 50 prosent i fjor. Denne meravkastningen har imidlertid satt spor i verdsettelsene. Med unntak av farmasi, som har et betydelig vekstpotensial på grunn av demografiske forhold, er det liten mulighet til å øke profitten betydelig i disse bransjene uten et oppsving i den generelle økonomien. Uansett hvordan man vrir og vender på det ser vekstmarkeder ut som det beste alternativet.

Dette skaper mulighet for de som tør avvike fra hva som vises på det de kaller finans-catwalken i New York. Investorene som har turt å avvike fra normalen har i løpet av januar blitt belønnet med høy avkastning i disse markedene.

- Med andre ord gjelder fremdeles den gamle regelen om at det lønner seg å gå egne veier, og ikke gjøre det samme som alle andre etter at alle andre har gjort det.

Her er Norcaps investeringsråd.

Aksjer:
* Aksjemarkedets comeback er ikke nok til å gjøre endringer i aksjeallokeringen vår (svak undervekt). Som nevnt er investeringstemaene uendret, noe som skal føre til svak aksjemarkedsutvikling. Akkurat nå svømmer markedet i likviditet, hvorav noe ikke overraskende finner veien til risikoaktiva, men det absolutte behovet for å konsolidere balansene i den vestlige verden ligger der fortsatt.

Renter:
* Innen renteplasseringer gjør det stramme bankmarkedet det fristende å ta noe mer risiko på pengemarkedsplasseringene. Vi er dog av den oppfatning at bankfunding markedet ikke vil bli bedre med det første og er derfor litt forsiktig med å anbefale lange løpetider.Når det gjelder det mer offensive high-yieldmarkedet er vårt syn noe blandet. Verdsettelsene er hverken dyre eller billige, og dermed er muligheten for store gevinster ikke til stede. Vi har også vanskelig for å se at bankenes utlånsstopp ikke skal føre til en migrering av låntagere over til obligasjonsmarkedet som vil øke tilbudet av obligasjoner og drive opp rentene. Når en stor del av stresset innen bank- og statsrefinansiering ligger i første kvartal i år, velger vi å avstå fra aktivaklassen i denne omgang og se an utviklingen.

Konvertible obligasjoner:
* Hvis man har preferanse for 2-4% årlig utbetaling, oppsidepotensiale og begrenset risiko bør man heller se på konvertible obligasjoner.

* I disse papirene får man i tillegg til en relativt sikker utbetalingsstrøm en langt bedre nedsidebeskyttelse i form av at man stiller som kreditor i kravkøen. Og skulle selskapets aksjer gjøre det veldig bra, vil man nyte godt av dette ved å bytte gjeldsbrevet om til en aksje til en forhåndsavtalt pris.

* I selskapene som går bra, får man som eier av en konvertibel obligasjon delta i suksessen, i selskapene som går dårlig stiller man seg i køen sammen med de øvrige kreditorene. Gjentar man denne prosessen nok ganger, vil dette genere et slags ekstra «utbytte» som stammer fra deltagelse i oppsiden i suksess-selskapene og fravær i nedsiden i taperne