Ferske tall fra AAA Soliditet avslører hvilke kommuner som huser landets dårligste, og beste, betalere.

Se de ti beste, og verste, kommunene i tabell nederst i saken

Finnmark på bunn
Som i tidligere år er det kommuner i nord som dominerer verstinglisten uansett om man ser på kvinner eller menn. Kommuner i Sogn og Fjordane utmerker seg i motsatt ende.

Som tabellen nederst viser må Lebesby kommune i Finnmark finne seg i å bli kåret til kommunen som huser flest dårlige mannlige betalere. 13,56 prosent av mennene i Lebesby har betalingsanmerkning.

Gamvik, også det en kommune i Finnmark, har flest kvinner med betalingsanmerkning med en andel på 9,54 prosent.

Torsken, Røst og Øksnes hevder seg også på verstinglisten både for kvinner og menn.

Sogn og Fjordane på topp
I motsatt ende finner vi Vik i Sogn og Fjordane. Her har kun 1,8 prosent av mannlige innbyggere anmerkning.

For kvinner er det Kvitsøy kommune i Rogaland som er best. Kun 0,52 prosent av kvinnene i Kvitsøy har betalingsanmerkning.

Andelen med anmerkning øker
Tallene fra AAA Soliditet viser at totalt har 3,6 prosent av norske kvinner over 18 år betalingsanmerkning, mens det tilsvarende tallet for menn er 5,9 prosent.

Både menn og kvinner har fått flere betalingsanmerkninger de siste fem årene, men økningen er desiderts størst for kvinner.

Antall kvinner med anmerkning har vokst med hele 16 prosent de siste fem årene. Ved utgangen av september i år hadde 3,6 prosent av norske kvinner betalingsanmerkning.

Administrerende direktør Reidun Korsnes i inkassobyrået Intrum Justitia synes utviklingen er betenkelig.

- Det er et stort paradoks at antallet betalingsanmerkninger vokser samtidig som nordmenn flest får stadig bedre råd. Mange føler seg åpenbart rikere enn hva de faktisk er, mener Korsnes.

Lar småbeløp gå til inkasso
Hun reagerer på den sterke økningen hos kvinner.

- Av sakene ser vi ofte at kvinner får betalingsanmerkning på bakgrunn av småbeløp. For meg er det uforståelig at noen setter privatøkonomien på spill med en ubetalt regning på noen tusenlapper, sier hun.

-Lev under evne
Korsnes forteller at mange av betalingsanmerkningene til kvinner er knyttet til postordre- og netthandel. I de siste årene har det også vært en økning i inkassosaker på grunn av ubetalt kredittkortgjeld.

- Folk må lære seg å leve under evne. Når du skal håndtere kredittkortgjeld, må du fokusere på pengene du har, ikke på hva du ønsker å ha, sier hun.

Store konsekvenser
Betalingsanmerkninger kan få store konsekvenser for privatøkonomien til den det gjelder.

- En anmerkning er som en blinkende, blå lampe som varsler om at vedkommende person er en dårlig betaler. Det sier seg selv at få ønsker å gi lån eller kreditt når dette hefter ved personen, sier hun.

Rådet er å få ryddet opp i de ubetalte regningene så raskt som mulig slik at betalingsanmerkningen blir opphevet.

Her er kommunene med høyest, og lavest, andel av befolkningen med betalingsanmerkning: