Ferske ligningstall som Intrum Justitia har innhentet fra Statistisk sentralbyrå, viser at gjennomsnittlig personlig gjeld økte fra 537.700 til 565.200 kroner i løpet av 2010. Dette tilsvarer en vekst på 5,1 prosent i løpet av året. De 10 siste årene har økningen vært på formidable 130 prosent.

Men det er store forskjeller i gjeldsbelastning avhengig av bosted (se kommuneoversikt nederst i saken). Mens innbyggere i Asker og Bærum har en gjennomsnittlig gjeld på mer enn 760.000 kroner har innbyggere i Iveland kommune i Aust-Agder en snittgjeld på 186.000 kroner.

Ingen har mer gjeld enn innbyggerne i Asker. Her er den gjennomsnittlige personlige gjelden hele 772.200 kroner tett fulgt av Bærums-folk som har en snittgjeld på 769.700 kroner.

Minst gjeld har folk i Beiarn (Nordland) og Ibestad (Troms) med gjeld på henholdsvis 186.000 kroner og 211.500 kroner.

Sjekk gjeldsnivået til dine sambygdinger: Kommuneliste alfabetisk.

Vekst-Agder
Iveland topper listen over kommuner som har hatt den høyeste gjeldsveksten de 10 siste årene. Der har den personlige gjelden økt med 204,3 prosent. I denne kommunen har boligprisen hatt en kraftig vekst de siste årene.

Blant fylkene er det Vest-Agder som har hatt den største gjeldsveksten de siste 10 årene. Der har gjennomsnittlig personlig gjeld økt fra 227.400 til 569.300 kroner, som tilsvarer en vekst på 150,4 prosent.

Den laveste veksten har vært i Sogn og Fjordane, hvor gjelden har økt med 100 prosent til 414.700 kroner.

Det er imidlertid i Oslo at innbyggerne har høyest gjennomsnittlig gjeld med 707.100 kroner.

Stiger med boligprisene
- Boliglån utgjør en stor del av den totale gjelden, og med stigende boligpriser er det ikke unaturlig at også gjelden øker, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia til NA24.

Hun er imidlertid bekymret over situasjonen for unge som skal inn på boligmarkedet.

- Det er en reell fare for at førstegangskjøpere låner mer til sin første bolig enn de har råd til. Hvis boligrenten stiger, kan de få en anstrengt økonomi, advarer hun.

Kan få rentesmell
Selv om det generelt er utsikter for lav rente på boliglån i Norge fremover, kan mange få seg en ubehagelig overraskelse hvis boligprisene begynner å falle. Da vil bankene få dårligere sikkerhet og kreve høyere rente.

- Hvis verdien av boligen så vidt ligger innenfor 80 prosent av lånetakst, vil et fall i boligprisene trolig medføre en vesentlig høyere rente. Dette bør man ta hensyn til ved kjøp av bolig, råder Intrum Justitia-lederen.

Handler på kreditt
Hun påpeker at også forbruksgjelden er i vekst i Norge. Det merkes på antall inkassosaker.

- Antallet inkassosaker øker fra år til år, og i mange av sakene sliter skyldnerne med høy kredittkortgjeld og andre forbrukslån. Dette viser hvor viktig det er å sette opp et budsjett slik at du ikke bruker mer enn du har, sier hun.

I disse kommunene har nordmenn mest, og minst gjeld:

Sjekk gjeldsnivået til dine sambygdinger: Kommuneliste alfabetisk.