OSLO (Nettavisen): 5295 flyktninger som er innvilget opphold i Norge venter fortsatt på mottak. Mange har ventet lenge. Gjennomsnittlig ventetid er på 8,2 måneder. Sentrale myndigheter sliter med å få flyktningene ut i kommune-Norge raskt nok, og mange kommuner vegrer seg.

Best i vest

Det gjør ikke Bergen. Vestlandshovedstaden har så langt i år bosatt 295 flyktninger og bidrar sterkt til at Hordaland er fylket som er best på bosetting. (Se tabell nederst i saken) Bare Oslo kommune har klart flere bosettinger enn Bergen.

- Vi har bygget opp kapasiteten i kommunen for å kunne ta imot og bosette flere flyktninger. Som Norges nest største by skulle det bare mangle at vi ikke tok vår andel.

Det sier Eiler Macody Lund (Frp), byråd med ansvar for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen kommune til Nettavisen.

350 hvert år

Raushet preger flyktningepolitikken i kommunen, som de neste årene har sagt ja til å bosette 350 flyktninger hvert år i tre år, 1050 til sammen. I tillegg kommer familiegjenforeninger, som er anslått til 60-100 hvert år.

Så langt i år har Hordaland-kommunene til sammen bosatt 534. På de neste plassene kommer Akershus (473), Rogaland (463), Nordland (439) og Oslo (431). Tallene er hentet fra Mangfolds- og integreringsdirektoratet siste oversikt og viser bosetting per 31. oktober i år. Totalt er antallet bosatte flyktninger så langt i år 6173.

Bygger opp kapasiteten

- Det er selvsagt utfordringer, men vi gjør det bystyret har bedt om og bygger opp kapasiteten deretter, sier Lund til Nettavisen.

I tillegg til den vanlige bosettingen, har Bergen bystyre også bestemt at kommunen skal ta imot 30 syriske flyktninger med spesielle medisinske utfordringer.

Ordner selv bolig

Bergen lå tidligere på mellom 250 og 300 bosettinger i året, men har altså trappet opp.

- Vi gjør i tillegg noe som er unikt. 70 prosent av de som kommer og skal bosettes hos oss ordner selv bolig. Det gjør de i samråd med Introduksjonssenteret for flyktninger, som har ansvaret for bosettingen. Vi har også et booppfølgingssenter som hjelper flyktningene med å integrere seg i det norske samfunnet, forteller han.

- Hva tenker du om at mange kommuner vegrer seg og at det sitter så mange flyktninger med opphold på norske mottak?

- Min vurdering er at alle bør gjøre noe for å løse det problemet. Alle kommuner bør kunne åpne opp, sier Lund.

Best per innbygger

Mens Hordaland topper listen i rene tall, er det Finnmark som er best på bosetting sett opp mot antall innbyggere. 175 bosatte flyktninger så langt i år utgjør vel 0,2 prosent av innbyggertallet i Norges nordligste fylke. Vest-Agder er nest best og på de andre plassene følger Nord-Trøndelag, Aust-Agder og Telemark når bosetting måles opp mot innbyggertall.

HTML EMBED