Gå til sidens hovedinnhold

Her er 1,5 millioner i lønn ikke nok

For lav lønn og et ensidig fokus på ønsket om å få inn flere kvinner kan være årsak til søkersvikt til Høyesterett. Nå vil justisministeren se på saken.

Svak rekruttering til Høyesterett skaper bekymring. Justisminister Anders Anundsen (Frp) lover nå å se på både lønn, arbeidsvilkår og selve søkeprosessen. Det skriver NTB.

Høyesterett sliter med rekrutteringen og forsøkte i fjor uten hell å fylle et ledig dommerembete. Problemet beskrives som «uvirkelig» og «en gåte».

Hårek Elvenes (H) fra Stortingets justiskomité er blant dem som er bekymret over at det ved flere tilfeller har vært få eller ingen søkere ved utlysning av ledige dommerembeter i Høyesterett.

- Det er ingen holdbar situasjon at man må konstituere dommere midlertidig til Høyesterett, som tidligere har vært et attraktivt og prestisjefylt embete. Det er betenkelig, sier han til NTB.

Vil legge til rette
Elvenes sendte derfor et skriftlig spørsmål til justisminister Anundsen hvor han ba statsråden om å redegjøre for hvordan han vil bidra til å sikre rekrutteringen til Høyesterett.

Onsdag forelå svaret fra Anundsen. Han peker på at det i første rekke er Høyesterett selv, innstillingsrådet for dommere og Domstolsadministrasjonen som må komme med tiltak for å øke søkermassen til Høyesterett.

«Jeg vil arbeide for å legge forholdene til rette for at det skal bli flere som søker seg til nasjonens viktigste dommerembeter», skriver Anundsen i sitt svar.

«Det er i den sammenheng naturlig at en ser både på de økonomiske rammevilkårene for dommere i Høyesterett, som ligger til Stortinget, og på forhold rundt søkeprosessen, samt arbeidsvilkårene i Høyesterett», fortsetter Frp-statsråden.

I dag tjener en høyesterettsdommer vel 1,5 millioner kroner i året.

Kvinner og lønn
Høyesterettsjustitiarius Tore Schei har antydet at et ensidig fokus på ønsket om å få inn flere kvinner i Høyesterett, kan ha vært en årsak til søkersvikt. I dag er 7 av 20 høyesterettsdommere kvinner.

Schei er også kritisk til at pensjonsordningen er endret, slik at det er blitt mindre økonomisk lønnsomt å bli dommer i Høyesterett, ifølge nettstedet E24.

Et annet moment som har vært oppe i diskusjonen, er at navnene på søkerne blir offentliggjort. Det kan skremme bort søkere som ikke ønsker sitt kandidatur kjent.

Høyres Hårek Elvenes sier det er positivt at Anundsen er villig til å gå inn i problemstillingen og se på både lønn, arbeidsvilkår og selve søknadsprosessen.

Justispolitikeren synes det er vanskelig å ha en bestemt oppfatning av hva som er årsaken til problemet. Han tror imidlertid verken overdrevent kvinnefokus eller offentliggjøring av søkerlister kan forklare søkersvikten.

Elvenes varsler at han vil følge opp saken allerede i et møte med Riksadvokaten torsdag. Der vil han be om innspill til hvordan rekrutteringsproblemet kan løses.

Justispolitikeren vil også diskutere saken i møter med Domstolsadministrasjonen, Høyesterett, Riksadvokatembetet og Dommerforeningen. (NTB)

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken