Amerikanske myndigheter offentliggjorde mandag den 19 sider lange avtalen som Chuck Blazer inngikk med FBI 25. november 2013, etter at fem medieorganisasjoner ba om innsyn.

Blazer er kjent som tysteren som har hjulpet amerikanske FBI med å etterforske Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), noe som i mai resulterte i at 14 arrestasjoner ble foretatt under FIFA-kongressen i Zürich.

Det antas at Blazer har hjulpet FBI med å etterforske FIFA siden 2011, men avtalen er ifølge Mashable altså fra november 2013.

New York Daily News har publisert hele avtalen her.

Der går Blazer med på «å delta i muldvarp-aktiviter i henhold til spesifikke instruksjoner fra påtalemyndighetene» og «ikke å avsløre samarbeidet, eller noen informasjon dette produserer, til en tredje part uten samtykke i forkant».

En av metodene som skal ha blitt brukt for å få dokumentasjon på korrupsjon, skal være lydopptak fra møter som Blazer tok del i.

Chuck Blazer har akseptert at han i perioden 2005 til 2010 hadde en inntekt på over 11 millioner dollar som han ikke har oppgitt til skattemyndighetene.

Amerikaneren har gått med på å overlate FIFA-pensjonen sin til myndighetene, dersom det er nødvendig for å dekke det han skylder i skatt. I tillegg har han gått med på å betale bøter og gebyrer for nærmere 2,5 millioner dollar nå, samt mer etter hvert.

Statsadvokaten i Brooklyn har til gjengjeld lovet ikke å be om en spesifikk straffeutmåling for Blazers kriminelle handlinger, men i stedet akseptere en straffereduksjon på inntil tre nivåer dersom han «åpenbart demonstrerer at han påtar seg ansvar».

Den tidligere CONCACAF-toppen erkjente seg i november 2013 skyldig i bedrageri og hvitvasking og bevisst å unnlate å oppgi skattepliktig inntekt. Dette inkluderte også tilrettelegging av bestikkelser i forbindelse med VM i 1998 og 2010, samt korrupsjon i forbindelse med salg av TV-rettighetene til Gold Cup fra 1996 til 2003.

Blazer risikerer ifølge Mashable inntil 100 års fengsel for sine kriminelle handlinger, men vil mest sannsynlig få en betydelig mildere straff takket være samarbeidet med FBI.

70-åringen var generalsekretær i CONCACAF fra 1990 til 2011 og medlem av FIFA-styret fra 1997 til 2013.