Onsdag morgen la matkjedeutvalget fram sin utredning «Mat, makt og avmakt» på en pressekonferanse i regjeringskvartalet.

Der kom det fram at prisene i Norge er blant de høyeste i Europa, og at vareutvalget sammenlignet med Sverige bare er halvparten så stort.

Utvalget påpekte dessuten at det er uheldig at bare fire kjeder kontrollerer nesten 100 prosent av markedet, i forhold til «en sunn konkurranse og balansert maktforhold i matkjeden». De viste til at det er en sterk konsentrasjon både i detaljist- grossist og leverandørleddet.

Mye dyrere
Rapporten viser at Norge har et prisnivå på matvarer som ligger betydelig høyere enn hos våre handelspartnere. I 2008 hadde Norge det høyeste prisnivået for mat- og alkoholfrie drikkevarer i Europa (cirka 55 prosent høyere enn gjennomsnittlig EU-27 nivå), etterfulgt av Danmark og Sveits (henholdsvis 46 og 38 prosent høyere).

De nye medlemslandene, som generelt sett har et lavt kostnads- og prisnivå, er med på å trekke gjennomsnittlig prisnivå ned i EU. Norge har, generelt sett, et betydelig høyere prisnivå på de fleste matvarer enn øvrige europeiske land. Unntakene er fisk og andre matvarer hvor Danmark har et høyere prisnivå og kjøtt hvor Sveits ligger noe høyere enn Norge.

Dette gjelder også for brød og kornprodukter hvor vi ligger høyest i Europa (60 prosent høyere i 2008 mot 98 prosent høyere i 2000) og oljer og fett (54 prosent høyere i 2008 mot 56 prosent i 2000). Spesielt ligger det norske prisnivået høyt på kjøtt, brød og melk/ost/egg (henholdsvis 80, 60 og 54 prosent høyere).

Les også: - Halvparten så mange varer som i Sverige

- Avledningsmanøver
Fremskrittspartiet (Frp) mener imidlertid at det ikke er matkjedene, men landbrukspolitikken som er skyld i de høye prisene.

- Matkjedeutvalget har ikke drøftet de reelle årsakene til at nordmenn må betale mye mer for maten enn sine nordiske naboer. Rapporten er en avledningsmanøver for å unngå kritikk av dagens landbrukspolitikk, sier Per Roar Bredvold, som sitter i Stortingets næringskomité for Frp.

Partiet mener det er systemet bak kjedene som er problemet.

- Matkjedene har i verste fall bare en liten del av ansvaret for matprisene. Det er systemet bak kjedene som er problemet. Dette er et politisk bestillingsverk og et spill fra de rødgrønne. Lite her vil gi forbrukerne flere og billigere varer. Skal man få ned prisene må man våge å ta et oppgjør med norsk toll- og landbrukspolitikk, samt markedsregulatorene Tine og Nortura, sier Bredvold.

- Det er skuffende
Han sier også at han er glad for at utvalgets leder Einar Steensnæs bekrefter at norske matpriser ligger over nivået hos våre handelspartnere.

- Jeg er glad for at norske forbrukere har fått denne bekreftelsen. FrP har lenge hevdet at Norge har et for høyt nivå på matprisene. At utvalget så klart imøtegår regjeringen og bondeorganisasjonenes påstander om at norske matpriser er lave er tilfredsstillende. Det er skuffende at man ikke tar forbrukerne mer på alvor, sier Bredvold.

Bredvold sammenligner med Danmark.

- Det er et meget godt eksempel at Remas butikker i Danmark har lagt bedre utvalgt og 30 prosent lavere priser enn tilsvarende butikker i Norge. Det forteller meg at det ikke er butikkene det er noe feil men, men systemene bak, sier han.

Ap: - Misbruk av makt
Arbeiderpartiet mener derimot at matkjedeutvalget avdekker store og alvorlige maktkonsentrasjoner i verdiskjeden for mat.

- Det er svært uheldig at matbaronene henter inn milliardbeløp i egen lomme for å gi leverandørene markedsadgang, sier leder for Næringskomitéen, Terje Aasland (Ap).

- En slik utøvelse av makt går på bekostning av norske forbrukere og utarmer hele verdikjeden for mat. Dette minner om maktmisbruk som hindrer mangfold, innovasjon og produktutvikling som tjener forbrukerne. Det som er avdekket gjennom utvalgets arbeid, tyder på misbruk av makt på bekostning av norske forbrukere, råvareprodusenter og leverandører, sier Aasland.

Han mener at maktkonsentrasjonen som er avdekket viser et klart behov for å gjennomgå lovverket.

- En ytterligere maktkonsentrasjon i dagligvarehandelen må umiddelbart stoppes, og situasjonen tilsier at en innføring av eierskskapsbegrensninger i dagligvarehandelen er et virkemiddel som nå må vurderes, sier han.

KrF: - Forbruker blir taper
Kristelig Folkeparti (KrF) mener forbrukerne er taperne.

- Det er mangelfullt innsyn knyttet til avtalene i matvarenæringen. Næringen må bli mer transparent, sier næringspolitisk talskvinne for KrF, Rigmor Andersen Eide.

Andersen Eide viser til at de store leverandørene betaler kjedene milliarder i bonuser for å få riktig plassering på varene sine i butikkhyllene.

- Dette har gitt et utvalg der det kun er de aller største og sterkeste som får innpass. Skjulte bonuser for å få innpass i butikkhyllene er en uting. Denne hylleprisingen bør derfor forbys, sier hun, og legger til:

- Det er forbrukeren som tar regningen, i form av et dårligere vareutvalg, sier Andersen Eide.