Tirsdag ble resultatene etter de nasjonale prøvene i engelsk, lesing og regning på 5. trinn offentliggjort av Utdanningsdirektoratet.

Nettavisen har søkt om innsyn i alle skoleresultatene, og publiserer nå et søk der du kan finne resultatet for din skole, kommune eller fylke.

I vårt søk kan du også sjekke ut hvordan din skole ligger an i forhold til resten av landets skoler, og se hvilke skoler som har gjort best og dårligst.

NETTAVISENS SØK: Søk på alle landets skoler nederst i saken.

Les også: Her finner du de beste barneskolene
Les også: Oslo er best - men fritar flest

Resultatene er fordelt på en skala som går fra 20 til 80, der 80 er best. Landsgjennomsnittet er satt til 50.

Privatskole helt på topp
På topp av resultatlisten er privatskolen Childrens International School i Fredrikstad i Østfold. Legger man sammen resultatene for prøvene i lesing, regning og engelsk, får skolen et gjennomsnittlig resultat på 61,3.

Like bak havner Innlandet skole i Møre og Romsdal, som får et snitt på 60,3, Korsvoll skole i Oslo (60), Krapfoss skole i Østfold (59,7), Slemdal skole i Oslo (59,3), Saksvik skole i Sør-Trøndelag (59,3), Bestum skole i Oslo (59) og Smestad skole i Oslo (59).

Her er de 50 skolene med best resultat:


Disse skolene er på bunn
Helt nederst på resultatlisten er Eikefjord barne- og ungdomsskule i Sogn og Fjordane, som får et gjennomsnittlig resultat på 39,3.

Nederst er også Vegård skole i Buskerud, med et snitt på 40,3, Åfarnes Oppvekstsenter i Møre og Romsdal (40,7), Laskestad skole i Nordland (41), Svarholt skole i Nordland (41), Tøyen skole i Oslo (41), Melbu skole i Nordland (41,7) og Eltonåsen skole i Akershus (42).

Her er de 50 skolene med dårligst resultat:


Oslo helt på topp

Tirsdag skrev Nettavisen om resultatene for fylkene.

Ifølge analysen til Utdanningsdirektoratet, er det ikke store forskjeller mellom fylkene. Det er likevel to fylker som skiller seg ut. Elevene i Oslo og Akershus presterer bedre enn det nasjonale snittet i både engelsk, lesing og regning.

Oslo-elevene har gjort det aller best, og har fått et gjennomsnittlig resultat på 53 i alle de tre fagene. Like bak kommer Akershus, med et snitt på 51 på alle prøvene.

Rogaland har gjort det like bra som Akershus i engelsk og regning, men havner på en tredjeplass fordi de har fått et snitt på 50 i lesing.

Nederst havner Nordland, med et gjennomsnittlig resultat på 47,7.

Har flest på beste nivå
I resultatene er elevene fordelt på tre mestringsnivåer.

Oslo har dobbelt så høy andel elever på det øverste mestringsnivået, sammenliknet med fylkene som har lavest andel på dette nivået. Dette er en forskjell på 20 prosentpoeng.

Guttene har gjort det noe bedre enn jentene i regning, mens jentene presterer noe bedre i lesing. I engelsk presterer guttene og jentene likt.

Få av de største kommunene presterer under landssnittet.

Her er resultatene for 8. og 9. trinn
I forrige uke kom resultatene for de nasjonale prøvene i engelsk, regning og lesing på 8. og 9. trinn.

NETTAVISENS SØK: Søk på alle landets ungdomsskoler

Nettavisens søk viste de aller fleste av de 20 skolene med best resultat, var Oslo-skoler. Det er imidlertid en skole fra Akershus, Oslo International School, som fikk best resultat. Pallen ble utfylt av Nordberg skole og Engebråten skole, som begge ligger hovedstaden.

Den øverste skolen har fått et gjennomsnittlig resultat på 59,8 når vi slår sammen alle prøveresultatene. Også på ungdomstrinnet var landsgjennomsnittet 50.

SØK på din skole, kommune eller fylke på 5 trinn:

HTML EMBED
