Tirsdag klokken 12 ble de fylkesvise resultatene for de nasjonale prøvene i regning for 5. og 8. klasse offentliggjort.

Resultatene viser at elevene i Sogn og Fjordane, Oslo og Akershus i snitt har prestert bedre enn det nasjonale snittet på 5. trinn.

De fylkene hvor elevene i snitt har lavest gjennomsnittlig mestringsnivå, er Nordland og Finnmark, som ligger 0,2 mestringsnivå under landsgjennomsnittet.

Sjekk resultatene for 5. trinn her!

Sogn og Fjordane på topp
Tilsvarende mønster finner vi for elevenes prestasjoner på 8. trinn.

Her presterer elevene i Oslo og Sogn og Fjordane 0,2 mestringsnivå over landsgjennomsnittet, mens Akershus og Rogaland ligger 0,1 mestringsnivå over landsgjennomsnittet.

Lavest gjennomsnittlig mestringsnivå finner man i Telemark og Østfold, som ligger 0,2 mestringsnivå under landsgjennomsnittet.

Sjekk resultatene for 8. trinn her!

- Forskjellene øker
I regning har det i år også blitt gjennomført nasjonale prøver på 9. trinn. Elevene på 9. trinn har fått samme prøve som elevene på 8. trinn, for å teste om de har blitt bedre enn året før.

- De høyt presterende elevene forbedrer prestasjonene mest, og forskjellene mellom de med svakest og sterkest prestasjoner i regning øker fra 8. til 9. trinn, opplyser Utdanningsdirektoratet.

Har du et tips om de nasjonale prøvene? Send SMS eller MMS til «2242» - merk «tips» i emnefeltet - eller send e-post til vaktsjef@nettavisen.no

Tar igjen guttene
De siste to årene har guttene gjort det noe bedre på regneprøvene enn jentene på 5. trinn, men i år har jentene tatt innpå guttene.

- Denne prestasjonsforskjellen har blitt noe mindre i 2010, ved at gjennomsnittlig mestringsnivå for gutter har gått ned fra 2,1 til 2, mens gjennomsnittlig mestringsnivå for jenter fremdeles er 1,9, skriver Utdanningsdirektoratet i sin analyse av resultatene.

Den samme tendensen ser man på 8. trinn, der gjennomsnittlig mestringsnivå for gutter har gått ned fra 3,2 til 3,1, mens jenter ligger stabilt på 3.

- Jeg er velig glad
Byråden for kultur og utdanning i Oslo, Torger Ødegaard, er strålende fornøyd med resultatene.

- Det jeg er spesielt glad for er den enorme fremgangen vi har hatt på 5. trinn, for vi har hatt en veldig sterk satsing på tidlig innsats nå, sier Ødegaard til Nettavisen.

Ødegaard forteller at Oslo har gjort alle de statlige frivillige kartleggingsprøvene som er utarbeidet i matematikk, obligatoriske.

- Vi samler inn og bearbeider resultatene, og følger opp elevene. Så jeg er veldig glad for fremgangen på 5. trinn, for den viser at innsatsen vi har hatt har gitt resultater, sier han.

I tilegg er han godt fornøyd med at flere Oslo-elever i år ligger på det høyeste resultatnivået.

- Sammenlignet med i fjor så er det 12 prosent flere elever som ligger på det høyeste nivået. Det viser også at vi greier å utfordre talentene, og det er jeg veldig opptatt av, sier Ødegaard.

Sjekk engelskresultatene
Tidligere i høst har resultatene for de nasjonale prøvene i lesing og engelsk blitt offentliggjort.

Her kan du sjekke din skoles engelskresultater

Her kan du sjekke din skoles leseresultater

Senere denne uka kan du sjekke regneresultatene for alle landets skoler her på Nettavisen.