Gå til sidens hovedinnhold

Her er den hemmelige rapporten

TV 2 kan nå presentere detaljer fra den hemmelige politirapporten om den private sikkerhetsbransjen i Norge.

Politiet er svært urolig for utviklingen innenfor den private sikkerhetsbransjen. De mener flere sikkerhetsselskap kan knyttes til ulovlig avlytting, overvåking og drap.

I tillegg frykter man at selskapene skal begå væpnede ran, anslag mot telenettet og strømforsyning - og gjennomføre kidnappinger. Det går frem av den hemmelige politirapporten TV 2 har fått tilgang til.

«Trusler og drap»

Her kan du lese utdrag fra politirapporten om sikkerhetsbransjen:

«Selskapene som opererer innen bransjen ledes av personer med kriminelt rulleblad, samt har tette bånd til kjente nasjonale og internasjonale kriminelle nettverk.»

«Flere av selskapene har en paramilitær struktur, med trening, tilgang og bruk av militære automatvåpen og sprengstoff.»

«Straffesaker og etterretningsopplysninger indikerer at flere av selskapene er involvert i ulike typer alvorlig kriminalitet i Norge og utlandet. Dette er knyttet til økonomisk kriminalitet, ulovlig avlytting, overvåking, bruk av vold, trusler og drap, dokumentfalsk (falske pass), våpentrening osv.»

«Personer som har oppdrag som ledsagere (livvakter), er bevæpnet med skytevåpen.»

Se politiets orientering om rapporten:(Artikkelen fortsetter under)
189005

Bakgrunn fra politi
Svært mange av dem som jobber i selskapene, har bakgrunn fra politiet og Forsvarets spesialgrener. Og de tar oppdrag både i Norge og i utlandet.

Ifølge rapporten er:

«Brukerne av tjenestene både privatpersoner, næringsliv og offentlige etater, nasjonalt og internasjonalt.»

Politiet gjør i rapporten også en vurdering av hvilke typer kriminelle handlinger aktørene har potensiale til å utføre:

«Væpnede anslag mot pengeinstitusjoner, pengetransporter, fengsler osv.»

«Anslag mot sentrale institusjoner, installasjoner (telenett, strømforsyning) eller personer innenfor politikk, samfunns- eller næringslivet.»

«Kidnapping og gisseltaking for utpressing og utbetaling av løsepenger.»

«Enkeltindivider med traumer og psykiske lidelser etter tjeneste i krigsområder bevæpner seg og skyter mot politi og uskyldige i det offentlige rom.»


«Meget store konsekvenser»

Politiet påpeker også i rapporten at dersom trulsene slår til, kan det få store konsekvenser:

«Om noen av de nevnte truslene «slår til» vil dette kunne få meget store konsekvenser for politiet. Handlingens art vil kunne medføre tap av menneskeliv og påvirke infrastrukturen.»

Det står videre i rapporten at:

«Det er også et nytt fenomen at denne type kriminalitet vokser frem i etablerte selskaper hvor aktørene har spisskompetanse fra militære spesialavdelinger.»

Og at:

«Politiet har mangelfull oversikt over virksomhetene til selskapene i Norge og utlandet. En årsak er at arbeidstakerne får utbetalt lønn i andre land.».

- Et farlig miljø

Politiet holdt tirsdag ettermiddag en pressekonferanse i forbindelse med TV 2 Nyhetenes avlyttings-avsløring.

I mandagens reportasje kom det frem at fondsforvaltningsselskapet Odin mistenkte Aker Kværner og Kjell Inge Røkke for ulovlig avlytting i forbindelse med oppkjøpet av Kværner høsten 2001.

Oslo-politiet la fokus på den spesialiserte sikkerhetsbransjen, og hvorfor de har laget politirapporten. De innrømmet at de før de startet på rapporten, ikke hadde god nok oversikt over miljøet.

- Vi har de siste årene mottatt opplysninger om forhold knyttet til den type bransje som vi skal snakke om. Det har gjort oss bekymret. Vi har sett en negativ utvikling, sa visepolitimester Sveinung Sponheim.

Denne bekymringen har vært bakgrunnen for at politiet har utarbeidet den interne rapporten.

På pressekonferansen opplyste politiet også at de nå har bedt spesialenheten for politisaker om å granske lekkasjen til TV 2.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag