Gå til sidens hovedinnhold

Her er den knusende sykehusrapporten

Rapport avslører alvorlige konsekvenser for tre pasienter

En intern revisjon ved Kirurgisk poliklinikk ved Sykehuset Asker og Bærum peker på flere alvorlige feil og mangler.

Helseforetakets egen gjennomgang viser så langt at dette har fått alvorlige konsekvenser for tre pasienter, opplyser Vestre Viken helseforetak.

Her er hele rapporten (PDF-fil)

- Jeg beklager sterkt overfor de pasientene som er rammet og deres pårørende. Vi som jobber i helsetjenesten er her fordi vi ønsker å hjelpe mennesker. Når vi svikter og det får alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker, er det tungt for alle involverte og det gjør dypt inntrykk, sier Erik Omland, administrerende direktør i Vestre Viken helseforetak i en pressemelding torsdag kveld.

Les også:Sykehussjef må gå

Manglende styring og kontroll av ventelister
Det var i fjor høst at det ble oppdaget flere enkelttilfeller der pasienter ved Kirurgisk poliklinikk ved Sykehuset Asker og Bærum ikke var kalt inn til undersøkelse eller kontroll.

- Det førte til at det ble satt i gang en omfattende gjennomgang av ventelister og henvisninger. Samtidig ble det bestilt en intern revisjon av rutiner og systemer ved avdelingen. Rapporten fra internrevisjonen peker på manglende styring og kontroll av ventelister, henvisninger og prøvesvar. Den peker også på uklare ansvarsforhold, og at det er manglende kontroll på at ansatte har fått nødvendig opplæring i bruk av pasientadministrative systemer, opplyser Vestre Viken helseforetak.

Les også:Politianmelder sykehuset

Les også:Helse Nord gjennomgår rutinene

Trikset med datoer
I Rapporten er det påvist at datoer for behandlingsfrist er endret i mange journaler.

- Men rapporten gir ingen holdepunkter for at dette er gjort for at sykehuset skulle spare penger, skriver Vestre Viken helseforetak i pressemeldingen.

- Sykehusets egen gjennomgang har så langt avdekket at feil hos oss har ført til at tre pasienter sannsynligvis har fått forkortet sin levetid. I disse tre sakene er det ikke endring av dato som er årsak til at pasientene ikke er fulgt opp, skriver Vestre Viken i pressemeldingen torsdag kveld.

Les også:Helseforetak fikk munnkurv

Sykehuset har meldt inn i alt 42 saker til Helsetilsynet der sykehuset mener feil har fått eller kunne ha fått alvorlige konsekvenser for pasientene.

Det er Helsetilsynet som gjør endelige vurderinger om konsekvenser.

Her er hele rapporten (PDF-fil)

Reklame

Vikinglotto: I kveld kan man vinne 229 millioner

Kommentarer til denne saken