Regjeringspartiene Høyre og Frp er blitt enige med Venstre om den nye politireformen. Avtalen ble presentert på Politihøgskolen tirsdag kveld. Proposisjonen kommer i Stortinget om kort tid.

Les også: Dette er oppgavene politiet skal få slippe

Østfinnmark politidistrikt og Oslo politidistrikt er de eneste som fortsetter med dagens organisering. Ellers slås politidistrikter sammen og grenser endres over hele landet.

Se det nye politikartet lenger ned i saken.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) bekrefter at de går inn for tolv politidistrikter, ikke seks som det ble foreslått i Politianalysen.

- Antallet distrikter er egentlig ikke det overordnede. Det er resultatet ut på den andre siden som er det viktige, sa justisministeren.

Prioritering av familievold

Venstre er blant annet opptatt av at de gjennom avtalen har sikret en klar prioritering av familievoldssaker og saker som handler om barn.

Gjennom politireformen vil mer ressurser rettes mot etterforskning og forebygging i denne typen saker, ifølge Venstre.

Iselin Lybø sier arbeidet med å bekjempe vold og overgrep i nære relasjoner på denne måten skal heves til å få den statusen den fortjener.

To nivåer

Statsråden innledet med å rette en spesiell takk til Venstre for godt samarbeid i arbeidet med politireformen.

Han sier politireformen ikke handler om kontorer, men om å være til stede der det teller.

- Vi skal sikre et nært og godt lokalt forankret politi, sier Anundsen.

- Vi ønsker en tonivå-modell der politimesteren er nivå 1, mens driftsenhetene som nivå 2, kan ha flere enheter under seg, sa Anundsen på pressekonferansen.

Statsråden sier det er Politidirektoratet som skal avgjøre hvor administrasjonsstedet i de enkelte politidistriktene skal være.

Les hele avtalen her (PDF)

- Mer tid til å være politi

Venstres Iselin Nybø takket Anundsen for å ha ledet arbeidet på en god måte og sa Venstre har bidratt til en reform som gir politifolk mer tid til å være politifolk og en reform som gir et politi som er der når du trenger det. Hun sa videre at Venstre også er opptatt av en bredest mulig forankring for politireformen og stilte seg åpen for gode forslag når saken kommer i Stortinget.

Anundsen pekte på at politireformen kommer som et resultat av svakheter som Gjørv-kommisjonen og Politianalysen har påpekt.

- Det er viktig å tenke annerledes for å følge opp de klare anbefalingene. Politianalysen peker blant annet på at politiet må konsentrere seg mer om sine kjerneoppgaver.

Anundsen viste til at oppklaringsprosent og saksrestanser har fortsatt å øke til tross for at politiet er tilført økte ressurser.

- Det handler blant annet om muligheten til å organisere seg på en bedre måte, sa Anundsen.

Se pressemelding fra Frp om politireformen

Se pressemelding fra Høyre om politireformen

Se pressemelding fra Venstre om politireformen


Slik vil Frp, Høyre og Venstre organisere politiet

 1. Østfinnmark: Dagens Østfinnmark politidistrikt
 2. Nord: Troms fylke og dagens Vestfinnmark politidistrikt
 3. Nordland: Nordland fylke
 4. Trøndelag: Nord- og Sør-Trøndelag fylke
 5. Møre og Romsdal: Møre og Romsdal fylke
 6. Vest: Dagens Hordaland politidistrikt og Sogn og Fjordane fylke
 7. Rogaland: Rogaland fylke pluss Sirdal kommune og dagens Sunnhordaland og Haugaland politidistrikt
 8. Agder: Vest-Agder unntatt Sirdal kommune og Aust-Agder fylke
 9. Sør-Øst: Telemark, Vestfold, Buskerud fylke og Askekr og Bærum politidistrikt
 10. Oslo: Oslo politidistrikt (som i dag)
 11. Øst: Follo, Romerike og Østfold politidistrikter
 12. Innlandet: Oppland og Hedmark fylke