Gå til sidens hovedinnhold

Her er den skjulte rentefellen

Rentevalg på boliglån mer fristende enn på lenge. Men vokt deg for denne fellen.

Som NA24 pekte på torsdag har fastrenten på boliglån falt de siste ukene. Samtidig har lån med flytende rente blitt dyrere. Et enkelt regnetykket viser at du kan tjene 6.000 kroner årlig over fem år på å velge fastrente nå.

Vurderer du å binde renten skal du imidlertid passe på noe som er lett å overse, men som kan koste dyrt. For når du tegner et fastrentelån risikerer du å bli sittende med en helt annen rente enn den du skrev under på i kontrakten.

Fastrenten styres i stor grad av utviklingen i lange pengemarkedsrenter og endrer seg kontinuerlig. I de fleste bankene endrer derfor også fastrentetilbudet seg fra dag til dag.

Og her er cluet: Den fastrenten du ender opp med er ikke nødvendigvis den du har signert på i tilbudsbrevet. I de fleste banker er det nemlig utbetalingstidspunktet som bestemmer fastrenten - ikke hva du skrev under på.

Kan koste titusener
La oss si du får et tilbud om fastrentelån med fem prosent effektiv rente. Tilbudet sendes rekommandert via posten. Du henter brevet, signerer og sender det tilbake til banken. Banken skal så effektuere tilbudet og utbetale deg lånet. Denne prosessen kan i verste fall ta flere uker. Er du uheldig har fastrenten steget betydelig i dette tidsrommet.

Har den steget 0,5 prosentpoeng vil du med et lån på 1,5 millioner kroner over ti år måtte betale cirka 70.000 kroner mer i renter enn det du skulle i det opprinnelige tilbudet.

Ulike rutiner hos bankene
Heldigvis har de fleste bankene varslingsrutiner som gjør at de tar kontakt med deg dersom renten endrer seg slik at du kan få et nytt tilbud eller at du kan trekke deg fra avtalen. Men her er dessverre bankenes rutiner forskjellig.

Skal du ta fastrentelån bør du derfor dobbeltsjekke med banken hvilke betingelser som gjelder ved rentefastsettelsen. Og du bør gjøre an avtale om at banken kontakter deg hvis renten i det opprinnelige tilbudet endrer seg.

Sjekk om du kan få billigere boliglån på MinRente.no!

Sannsynligvis dyrere enn flytende
Privatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger minner om at sannsynligheten alltid er størst for at flytende rente blir billigere enn fastrente.

- Det er ikke noe mer gunstig å binde renten nå enn i en hvilken som helst annen situasjon. I lengden vil det alltid være gunstigst å ha flytende rente, sier Pedersen.

Årsaken til at fastrentelån alltid er dyrest i teorien er at lånet ditt får et risikopåslag jo lengre rentebindingen er. Hvor stort påslag et fastrentelån får i forhold til et lån med flytende rente er det ikke et helt eksakt svar på, men du kan regne med et sted mellom 0,6 til 1,0 prosent på ti år.

Pedeersen forklarer at selv i situasjoner der den faste renten er lavere enn den flytende, vil sannsynligheten være størst for at et lån med flytende rente er mest lønnsomt.

- En situasjon der den faste renten er lavest sier ikke noe annet enn at markedet forventer at den korte renten skal ned, sier han.

- Men hva er da rådet til boliglånskunder?

- Kunder som har vanskeligheter med å takle svingningene i korte renter, det være seg av likviditetsmessige eller mentale årsaker, kan kjøpe seg trygghet og god nattesøvn de neste ti årene. For mange vil det være en god investering, selv om den mest sannsynlig vil koste noen kroner mer enn om du hadde hatt flytende rente i hele perioden, sier Pedersen.

Felle nummer to
Når vi snakker om fastrentefeller må vi også nevne risikoen du løper dersom du løser inn fastrentelånet før bindingstiden er ute. En slik situasjon kan oppstå uforutsett for eksempel ved at et samlivsbrudd fører til at boligen må selges, eller at du velger flytte.

Hvis du løser inn hele eller deler av lånet før tiden, beregnes det en overkurs eller underkurs.

Hvis rentenivået har falt og du vil ut av fastrentekontrakten, må du betale en overkurs. Grunnen til det er at banken selv har lånt inn penger til en høyere rente. Tapet banken får ved at den nå må låne ut penger til en lavere rente, må du betale.

Til gjengjeld blir det stikk motsatt hvis renten har steget. Da får lånet en underkurs hvis du betaler ned på det. Reglene virker altså likt begge veier.

Enkelte banker lar deg riktignok bytte sikkerhet for lånet, for eksempel om du kjøper en bolig som er verdt det samme - eller mer, men dette hører til unntaket, snarere enn regelen.

Mer om overkurs og underkurs kan du lese her .

Kommentarer til denne saken