Gå til sidens hovedinnhold

Her er det farligst å kjøre

Trafikksikkerheten i hele Europa er kartlagt. Les hvor du ikke bør kjøre.

Brunel University i London har på oppdrag fra forsikringsselskapet Trygg-Hansa studert trafikksikkerheten i hele Europa. Undersøkelsen avdekker skremmende fakta:

Hvert år dør mer enn 40.000 mennesker i trafikkulykker.

I alt 1,7 millioner personer blir skadd i til sammen 1,3 millioner ulykker.

Disse ulykkene er beregnet å koste 1.280 milliarder kroner hvert år.

God sikkerhet i Norge
Men for Norges del finnes det positive nyheter i elendigheten: Norske veier er sammen med de svenske blant de aller sikreste i Europa.

Bare på Malta og i Nederland er det færre omkomne per 100.000 innbyggere (henholdsvis tre og fire omkomne). Norge og Sverige har fem omkomne i året per 100.000 innbyggere.

Ser vi på antall omkomne per én milliard kjørte kilometer, kommer Norge enda bedre ut. Sammen med Sverige er Norge det sikreste biltrafikklandet i Europa, med 6 omkomne i året per én milliard kjørte kilometer.

- Avholdenhet fra alkohol, bedre sikkerhetssystemer i bilen og tilpasning av hastigheten kan senke dette tallet ytterligere, sier tekniker/skadeforebygger Kjell Rytterstrøm hos Trygg-Hansa.

Farlig ferieparadis
Tallene for Norge står i skarp kontrast til de farligste landene – og ett av dem er blant Norges fremste ferieparadis.

I Hellas, som topper lista over dødsulykker i trafikken, omkommer 15 av 100.000 innbyggere hvert år i trafikkulykker.

Nest verst i denne statistikken er Polen, med 14 dødsulykker per 100.000 innbyggere.

(Artikkelen fortsetter under tabellen.)

DØDSULYKKER PER 100.000 INNBYGGERE

Fart og fyll
Blant årsakene til dødsulykkene er det to forhold som går igjen i de fleste land: fart og alkohol.

Men det er store forskjeller også her.

I Tyrkia er alkoholpåvirkning utpekt som årsak til 56 prosent av dødsulykkene. I Danmark er tilsvarende tall 29 prosent, mens promille kun er årsak til 8 prosent av dødsulykkene (undersøkelsen bringer ikke promilletall for Norge).

Påfallende er det at promille er årsaken til 34 prosent av dødsulykkene i vinlandet Frankrike, mens bare til rundt 5 prosent av dødsulykkene i ølnasjonen Tsjekkia. Tsjekkia er for øvrig blant landene med 0,0 som promillegrense.

Ikke fart, men standard
I de fleste land får høy fart skylda for 30 til 40 prosent av dødsulykkene. Tyskland, som har fri fart på deler av sitt motorveinett, ligger omtrent på gjennomsnittet.

Undersøkelsen konkluderer med at fart i seg selv altså ikke er farlig, så lenge veiene er av god nok standard.

Undersøkelsen påpeker også store forskjeller i bilkultur. Ett eksempel er bruk av hornet: Mens dette ses på som aggressiv oppførsel i Nord-Europa, bruker søreuropeerne hornet for å hilse eller takke en medtrafikant.

Mer om bil og trafikk finner du i Bilmagasinet.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken