Gå til sidens hovedinnhold

Her er din lønn i 2011

Det går rett vest med Europa, men nordmenn blir bare rikere.

Norges Banks forventingsundersøkelse levner liten tvil - nordmenn blir bare rikere og rikere.

Den omfattende undersøkelsen, som hvert kvartal utføres av Perduco, kartlegger inflasjons-, lønns- og renteforventningene blant økonomer i finansnæringen og akademia, representanter fra partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

Lønna opp 3,2 prosent
I tabellen under har NA24 sammenfattet tallene og det er ingen tvil om at norske lønnstakere slipper å bekymre seg for privatøkonomien de nærmeste årene. Det blir reallønnsvekst både i år, til neste år og i 2015.

Som vi ser av snittallene vil nordmenns lønn øke med 3,2 prosent i år. Det betyr at en person som i fjor tjente 450.000, vil få ett gjennomsnittlig lønnstillegg i år på 14.400 kroner og ender opp med en årslønn i 2010 på 464.400 kroner.

De spurte tror inflasjonen i år havner på 2,0 prosent, noe som betyr en reallønnsvekst på 0,9 prosent - eller 4050 kroner i vårt eksempel. Kanskje ikke mye å skryte av, men faktum er at vi alle blir litt rikere, mens innbyggere i andre europeiske land må finne seg i reallønnsnedgang.

Som tallene viser anslår de spurte at reallønnen stiger med 0,5 prosent i 2011 og 1,2 prosent i 2015.

God tiltro til egen økonomi
- Undersøkelsen viser forventninger om stabil lønnsvekst i år, men noe lavere forventninger på lengre sikt. Det er verdt å merke seg at næringslivslederne venter økt lønnsomhet de neste 12 månedene og flere venter økt sysselsetting, sier analytiker Maren Romstad i DnB Nor Markets i en kommentar til undersøkelsen.

Nordmenn er imidlertid blitt mindre optimistiske til utviklingen i norsk økonomi som helhet det neste året.

- Folk flest blir nok påvirket av uroen i flere europeiske land. Tiltroen til egen økonomi er imidlertid fortsatt høy og de fleste forventer god forbruksvekst, selv om husholdningenes forventninger er litt lavere enn i Norges Banks egne anslag, sier Romstad.

HTML EMBED
Lønnsvekst i kroner
Lønn i 2009 2010 2011
250000 8000 9288
300000 9600 11146
350000 11200 13003
400000 12800 14861
450000 14400 16718
500000 16000 18576
550000 17600 20434
600000 19200 22291
650000 20800 24149
700000 22400 26006
750000 24000 27864
800000 25600 29722
2015
Reallønnsvekst 0,9 % 0,5 % 1,2 %

Kilde: Norges Banks forventningsundersøkelse andre kvartal 2010.

Sammendrag av undersøkelsen:

Inflasjon
Økonomene:
Økonomenes forventninger til prisstigningen i løpet av de neste 12 månedene sank fra 2,3 prosent i første kvartal til 2,2 prosent i andre kvartal 2010.

Partene i arbeidslivet:
Partene i arbeidslivet forventer i andre kvartal 2009 høyere prisvekst enn i forrige kvartal både på kort og lang sikt. Om 12 måneder forventer partene i arbeidslivet en prisstigning på 2,2 prosent.

Næringslivslederne
Næringslivslederne forventer en generell prisstigning om 12 måneder på 2,4 prosent. Dette er uendret siden forrige kvartal.

Husholdningene:
Husholdningene forventer at prisene skal stige med 2,9 prosent i løpet av det neste året. Dette er en nedgang fra forrige kvartal på 0,3 prosentpoeng.

Lønnsvekst
Økonomene:
Økonomene opprettholder i andre kvartal 2010 sitt estimat på 3,7 prosent for årslønnsveksten for 2011. Forventningene til årslønnsveksten for 2010 oppjusteres marginalt fra 3,5 prosent til 3,6 prosent i andre kvartal 2010. Økonomene forventer i andre kvartal at årslønnsveksten om 5 år vil være 4,0 prosent. Dette er en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Partene i arbeidslivet:
Partene forventer en gjennomsnittlig årslønnsvekst for 2011 på 3,5 prosent. Dette er en nedgang fra forrige kvartal hvor partene forventet årslønnsvekst på 3,8 prosent. Forventet årslønnsvekst for inneværende år var uendret fra forrige kvartal på 3,4 prosent.

Næringslivslederne:
Næringslivslederne forventer i andre kvartal 2010 at årslønnsveksten i 2010 blir på 3,1 prosent. Videre forventer næringslivslederne at årslønnsveksten i 2011 blir på 3,4 prosent. Begge tallene er uendret fra forrige kvartal.

Husholdningene:
Forventet lønnsvekst i løpet av det neste året blant husholdningene sank fra 2,5 prosent i første kvartal til 2,1 prosent i andre kvartal 2010.

Her er nøkkeltallene fra forventningsundersøkelsen:

HTML EMBED
Inflasjon
2011 2012 2015
Finans 2,0 2,3 2,4
Akademia 2,2 2,6 2,6
Arbeidsgivere 2,1 3,0 3,2
Arbeidstakere 2,3 2,8 3,1
Næringslivsledere 2,4 3,4 -
Husholdninger 2,9 4,3 -
Snitt 2,3 3,1 2,8
Lønnsvekst
2010 2011 2015
Finans 3,5 3,5 3,9
Akademia 3,8 3,8 4,1
Arbeidsgivere 3,2 3,5 4,0
Arbeidstakere 3,5 3,6 4,1
Næringslivsledere 3,1 3,4 -
Husholdninger 2,1 - -
Snitt 3,2 3,6 4,0

Kommentarer til denne saken