Guvernøren i Campania, Antonio Bassolino, står sammen med 27 andre for retten onsdag, tiltalt for bedrageri og for å ha misbrukt sin stilling, melder Reuters.

Bassolino nekter for å ha gjort noe galt. De andre er ansatte i selskaper som fikk kontrakter for å fjerne søppelet i Napoli, melder BBC.

Guvernørens handlinger og mangel på sådan i tidsrommet 2000 til 2004 får skylda for uføret søppelbyen har endt i. Søppelet er ikke fjernet, samtidig som selskapene som skulle fjerne avfallet, ikke har fulgt reguleringer for hvordan det skal gjøres.

Importerer søppel
Årsaken til at søppelet flyter skal ifølge myndighetene være at den lokale mafiaen, Camorraen, ikke håndtere søppelet lovlig. Blant annet beskyldes mafiaen for å ta imot søppel fra det rikere, industrialiserte Nord-Italia, for å tjene penger.

Dermed fylles søppelplassene i Campania opp, og det blir ikke plass til søppelet som produseres i regionen. Det har i flere måneder i stedet endt på fortau og i gatene.

Søppelmafia
Det er vanlig at mafiaen står for søppelfjerningen i Italia. Camorraen har i mange år hatt jobben med å fjernet søppelet via sine stråselskaper, som et ledd i å hvitvaske sine penger tjent på blant annet narkotikasalg.

Søppelkrigen mellom myndigheter og mafia har pågått i 15 år, men det var i desember det virkelig toppet seg. Da var alle søppelfyllingene fulle av lokalt og nasjonalt - og muligens også utenlandsk - avfall, og siden har det bygd seg digre berg med illeluktende søppel i gatene.

Saksøkt av EU
EU mener Italia ikke har fulgt EUs direktiver når de ikke tar på seg ansvaret for å fjerne og behandle søppel på en forsvarlig måte, og forrige uke gikk unionen rettens vei.

- Haugene av søppel i gatene i Campania illustrerer trusselen mot miljøet og menneskers helse når avfall ikke tas hånd om på en riktig måte, skrev EUda, og satte i verk juridiske tiltak for å få en slutt på problemet og tvinge de sentrale myndighetene til å gjøre noe, meldte AP.

45.000 tonn
Tilsammen var gatene fylt med utrolige 250.000 tonn søppel. Nå er mengden nede i 4.000 tonn i selve byen og 45.00 tonn i Campania.

Problemet er ikke bare de synlige haugene av stinkende husholdningsavfall. Avfallet som lagres i regionen behandles heller ikke etter forskriftene. Kvikksølv, tungmetaller, kjemikalier og radioaktivt avfall tømmes rett ut på jorder. For å unngå beviser, har man også begynt å brenne avfallet. Dermed blir de farlige stoffene enda farligere for befolkningen som bor i «Dødens triangel», skrev dn.se i fjor.

Holder barna hjemme
Konflikten om søppelhåndteringen har ført til at folk mer eller mindre bor i søppel. Rundt 100.000 skoleelever blir til tider holdt hjemme fra skolen fordi de frykter giftige stoffer på grunn av all søppelet, og turistene har forduftet ved synet av søppelbergene.

Den italienske regjeringen holdt krisemøter tidligere i år, etter at EU ga landet en måned på seg til å bokstavelig talt rydde opp. Tilslutt ble hæren satt inn for å fjerne søppelet. Ved å sende søppelet til andre deler av Italia og Europa, og ved å lagre det midlertidig i påvente av nye forbrenningsovner og søppelfyllinger, ble flere gater i Napoli ryddet. Planene for hvor de nye søppelplassene skal plasseres, har på den annen side ført til demonstrasjoner i bydelene som vil bli berørt.

Men fremdeles flyter det ukontrollert mange steder i den italienske byen og området rundt.