Gå til sidens hovedinnhold

Her er gullpensjonistene

Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik er to av de seks som har fått urettmessig utbetalt Stortingspensjon.

Stortingspresident Thorbjørn Jagland avslørte under en pressekonferanse på Stortinget torsdag de seks personene som Kjønstadutvalget mener har fått utbetalt for mye pensjon fra Stortinget. Disse seks personene er ikke de samme som Riksrevisjonen i fjor offentliggjorde som urettmessig pensjonsmottakere.

Stortingspresident Thorbjørn Jagland sa at utvalget har gått gjennom 44 saker.

- Av disse er seks personer som har hatt inntekt utover den grensen man har og som derfor har fått uberettiget pensjon, sa Jagland.

De seks personene er:

  • Gro Harlem Brundtland
  • Kjell Magne Bondevik
  • Magnus Stangeland
  • Anders Talleraas
  • Thor-Eirik Gulbrandsen
  • Tore Austad.

- Hver av de seks vil få brev av pensjonsstyre, sier Jagland.

Les hele rapporten: «Rettssikkerhet ved tildeling og oppfølging av stortingspensjoner»

Torsdag kveld uttaler Kjell Magne Bondevik at han vil betale alle pengene tilbake, men synes det er trist at hans redelighet har blitt trukket i tvil. Hele hans kommentar ligger nederst i saken.

- Ingen dom
Jagland poengterte at Kjønstadrapporten ikke er noen dom over de seks personene som ifølge utvalget har fått utbetalt for mye pensjon. Han manet også til man unnlot å fordømme av de seks som ikke hadde rett til pensjonen de mottok.

- Dette ikke er noen dom, og at sakene skal viderebehandles i pensjonsstyret, sa Jagland. Han sa også at Riksadvokaten har blitt bedt om å holdes løpende orientert, og at rapporten derfor blir oversendt påtalemyndigheten. Saken er også tidligere anmeldt.

Inn og ut
Thor-Erik Gulbrandsen og Gro Harlem Brundtland er de nye tidligere stortingsrepresentantene som er inne på den svært belastende lista.

- Gro har fått pensjon i tre måneder som hun ikke skulle hatt, sa Jagland.

Thorbjørn Berntsen og Erik Dalheim er de to som ikke lenger står på listen.

- Jeg er blankt frifunnet for enhver ureglementet. Jeg er ikke en misbruker av offentlige midler. I dag er det bare glede og stor lettelse. Det har vært en veldig stor belastning å ha dette hengende over seg i flere måneder. Det er bittert å tenke på at dette kunne vært klarert om Riksrevisjonen hadde håndtert dette bedre fra starten, sier Dalheim.

Hevdet sin uskyld
Kjell Magne Bondevik var en av opprinnelige seks som sterkest har hevdet sin uskyld, og har offentliggjort sine svar til granskningsutvalget som nå kommer med sin konklusjon.

Les egen sak her: Her er Bondeviks pensjonssvar

Torsdag kveld kom Bondevik med følgende kommentar til rapporten.

- Jeg er enig i at regelverket for stortingspensjon er mangelfullt og uklart. Derfor tok jeg høsten 2006 kontakt med Stortingets pensjonssekretariat, og orienterte om mine inntektsforhold. Jeg ønsket å være sikker på at jeg tolket reglene rett, og at det ikke oppsto feil. Jeg tok også selv initiativ til å avklare om jeg hadde fått for mye pensjon, og jeg betalte tilbake det jeg fikk beskjed om. Ved å rette meg etter de svarene jeg fikk, følte jeg meg trygg på at pensjonen jeg fikk var riktig.

- Når det nå - etter utvalgets gjennomgang - kommer frem at regelverket bør tolkes annerledes, og at jeg derfor skulle ha tilbakebetalt noe mer, vil jeg selvfølgelig betale tilbake hver eneste krone. Beløpet tilsvarer pensjon for to måneder.

- Jeg er glad for at utvalget tilbakeviser Riksrevisjonens konklusjon om at jeg ikke skulle hatt pensjon i 2006 i det hele tatt.

- Jeg synes det er svært ubehagelig at min redelighet er blitt trukket i tvil når jeg har hatt en åpen prosess ovenfor Stortinget for å forsikre meg om at alt gikk riktig for seg, sier Bondevik.

Kommentarer til denne saken