SKOLESTART 08 (YEYE): Stortinget har vedtatt flere lovendringer som påvirker din skolehverdag. Flere av disse trådte i kraft 1. august.

- Ønsker skole med kompetanse
I en pressemelding sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) at han håper på en kompetansepreget skole i høst.

- Jeg ønsker at alle elever i høst skal møte en skole som er preget av kompetanse. Skolen må ta tak i små utfordringer før de vokser til store problem. Derfor satser vi nå på å styrke opplæringen de første årene, sier Solhjell.

Han håper også at lovendringene skal bidra til å gjøre forskjellene i samfunnet mindre.

- Skolen skal gi alle elever, uavhengig av sosial bakgrunn, like sjanser. Slik kan skolen være med på å utjevne forskjellene i samfunnet, sier Solhjell.

Nye fag
Endringene gjelder i hovedsak barne- og ungdomsskolene, og den kanskje viktigste endringen er at KRL-faget (Kristendom-, religion- og livssynskunnskap, journ.anm.) fjernes og erstattes av et nytt. Det nye faget er navngitt «Religion, livssyn og etikk». Bakgrunnen for dette er at staten og daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) gikk på et sviende nederlag da de ble dømt i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i juni i fjor. Derfor endres nå faget.

LES SAKEN: Norge dømt i Strasbourg

I tillegg endres ungdomsskolefaget «Programfag til valg» til «Utdanningvalg». Dette blir obligatorisk for alle skoler fra denne høsten av. Gjennom dette faget skal ungdomsskoleelever kunne ta fag fra videregående.

Gratis frukt og grønt
Stortinget har lovfestet at du har rett til frukt og grønt om du går på en ungdomsskole eller kombinert barne- og ungdomsskole (1.-10. trinn). Regjeringen har bevilget ekstra penger til dette formålet, men flere steder i landet har kommunepolitikere sett seg nødt til å prioritere andre tiltak. Fra denne høsten blir ikke det mulig, da kommunene er lovpålagt å ha denne ordningen gratis.

Lesepenger
Regjeringen har satt av 30 millioner kroner til tiltak som på kort sikt skal styrke lesekompetansen i skolen. Disse midlene er særlig ment for kommuner med svake resultater fra de nasjonale prøvene.

Gratis bøker for Vg2 og Vg3, men ikke Vg1
Denne høsten får også Vg3 i videregående gratis skolebøker. Men fortsatt står elevene som begynner i første klasse på videregående uten gratis skolebøker. Situasjonen blir ekstra kjip fordi disse elevene ikke vil kunne få solgt bøkene sine videre når regjeringen innfører gratis skolebøker på Vg1 fra neste høst.

Flere skoletimer
For elever på barne- og ungdomstrinnet blir det flere skoletimer fra denne høsten av. Regjeringen har valgt å øke timetallet i uken med fem klokketimer i uken. To av timene skal gå til norsk, to timer til matte og en time til engelsk. Dermed blir det mer benkesliting i år enn tidligere år.

Alle i Kunnskapsløftet
Denne høsten blir også skolereformen Kunnskapsløftet ferdig innført på alle trinn i grunnskolen og den videregående skole. Det har betydd nye læreplaner i alle fag og også en rekke andre endringer i skolen.

Flere med bøker i tide
I pressemeldingen skriver Kunnskapsdepartementet at kunnskapsministeren har satt i verk flere tiltak for å sikre at alle får skolebøkene sine i tide i år etter skandalen i fjor hvor elever satt uten skolebøker i flere måneder.

Men fortsatt er ikke dette fikset på. Flere forlag melder om at de ikke kommer til å produsere blant annet nynorskversjonene av lærebøkene.

LES SAKEN: Ikke bøker til skolestart

Kunnskapsministeren har bedt om en statusrapport på hvor mange som får levert bøkene i tide, men fristen for å rapportere inn dette er først satt flere uker etter skolestart.

Siste fra Yeye: Gå til forsiden her!