Gå til sidens hovedinnhold

Her er nødhjelpen til unge låntakere

... så lenge du bor i riktig kommune.

Nye bankregler gjør det svært vanskelig for unge å få førstehjemslån. Nå må de nemlig stille med egenkapital for å kunne kjøpe bolig.

Les mer: Unge skvises ut av boligmarkedet

Men det finnes håp.

Kommunen hjelper deg - kanskje
Unge i etableringsfasen og husstander med dårlig økonomi kan nemlig få hjelp av Husbanken og kommunen til å bli boligeiere.

Ved hjelp av bostøtteordningen og startlånordningen får mange som blir nektet lån i private banker, muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet.

Men det avhenger av hvilken kommune du bor i.

Kommuner dropper lånehjelp
Siden ordningene er frivillige for kommunene er det enkelte kommuner som ikke søker om startlånmidler fra Husbanken overhodet. Startlån er boliglån til dem som ikke får lån i det private bankmarkedet.

Når det gjelder bostøtte er reglene klarere for hvilke innbyggere som kvalifiserer til støtten. Men det er stor forskjell i hvordan kommunene informerer om de to tilbudene og hvor aktivt de går inn for å bruke dem overfor innbyggere med vanskelig økonomi.

- Bør bli flinkere
- Vi må ærlig innrømme at det er store forskjeller i hvordan landets kommuner utnytter ordningene. Det er ikke tvil om at mange kommuner burde bli flinkere til å se de to ordningene i sammenheng, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet til NA24.

Uttalelsen kommer etter kritikk fra boligpolitisk rådgiver i KS, Christian Hellevang og administrerende direktør i Selvaag Bolig Baard Schumann. De mener at kommunene ikke utnytter ordningene med startlån og boligstøtte fullt ut.

Bakgrunn: Titusenvis går glipp av statlig boligstøtte

Ikke uenig
Sandbakken deler Schumanns syn.

- Vi vet at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å hjelpe mange av de vanskeligstilte, blant annet unge førstegangsetablerere, inn i boligmarkedet framfor å plassere dem i kommunale utleieboliger, sier Sandbakken.

Ifølge tall fra KS har norske kommuner svært små tap på startlån.

- Det at tapene er så små og viser at kommunene ikke trenger å kvie seg til å gi vanskeligstilte muligheten til å entre boligmarkedet, sier han.

Fornøyd med helheten
Til tross for at det er store forskjeller mellom måten ulike kommuner er Sandbakken fornøyd med helhetsbildet.

- Vi har utvidet og forbedret bostøtteordningen, men det tar tid før forbedringen når ut til målgruppene. Vi er i hvert fall på god vei, sier Sandbakken.

Han viser til at antall husstander som nyter godt av bostøtteordningen økte med 20.000 ved utgangen av 2009.

- Når det gjelder startlån ser vi en økning i antall innvilgede lån på 20 prosent ved utgangen av første tertial sammenlignet med i fjor. Dette er i tråd med våre forventinger, sier Sandbakken.

Han roser både Husbanken og kommunene for måten de har informert innbyggerne om de nye og bedre ordningene.

- Men jeg innrømmer gjerne at en god del kommuner kan gjøre en bedre jobb, spesielt gjelder det å se bostøtte- og startlånordningen i sammenheng. Hvis de to ordningene brukes riktig kan de hjelpe mange vanskeligstilte inn i boligmarkedet, sier Sandbakken.

Tror alt lånes ut
Sandbakken forventer at hele Husbankens utlånsramme i 2010 på 15 milliarder kroner vil bli benyttet.

Rammen på 15 milliarder kroner inkluderer startlån, grunnlån (byggelån) og barnehagelån.

Kommentarer til denne saken