For de aller fleste bedriftene i Norge er det dyrt å ansette folk.

Fra 14,1% til null
I sentrale strøk må arbeidsgiver punge ut med 14,1 prosent av den ansattes lønn i arbeidsgiveravgift til staten. Dette i motsetning til utkantstrøk der arbeidsgiveravgiften er vesentlig lavere og enkelte steder, som i Nord-Troms og Finnmark, er den fjernet helt.

Se oversiktskart over differenisert arbeidstgiveravgift nederst i saken.

EU forbyr generell statsstøtte til bedrifter, men etter visse endringer i den norske loven i 2007 godtok EU den distriktspolitiske begrunnelsen for ulik arbeidsgiveravgift. Den viktigste lovendringen var at det er bedriftens forretningsadresse som gjelder, og ikke den ansattes bosted.

Ser problemet
Dette vet enkelte å utnytte seg av og norske myndigheter ser nå et økende antall bedrifter som opererer med fiktive forretningsadresser.

- Etter at reglene for arbeidsgiveravgift ble justert i 2007 som følge av ESAs innvendinger har vi registrert at omgåelse av regelverket er blitt et tema. Av hensyn til vår kontrollstrategi kan jeg ikke uttale meg om omfanget av problemet eller hvilke tiltak vi vurderer, sier seniorskattejurist Inger Johanne Stolt Nielsen i Skattedirektoratet til Nettavisen.

Dagens Næringsliv omtaler mandag 16. februar flere selskaper som har hatt adresse i Nord-Norge, mens de i realiteten opererte fra Oslo. Etter at selskapene ble slått konkurs konkluderte bobestyrene med at forretningsadressene var fiktive og opprettet utelukkende for å redusere arbeidsgiveragift

Mange eksempler
Forbundssekretær Jan Henrik Larsen i El og It-forbundet er forbannet og krever handling.

- I løpet av det siste året har våre medlemmer kommet bort i en lang rekke underleverandører som åpenbart bryter regelverket, sier Larsen til Nettavisen.

Byggebransjen
Ifølge Larsen dreier det seg i første rekke om bemanningsselskaper i byggebransjen.

- Som oftest har det begynt med at vi har oppdaget brudd på arbeidsmiljøloven. Bygegarbeidere har vært underbetalt og mange har levd under uverdige forhold. Når vi så har prøvd å komme i kontakt med ledelsen for disse selskapene ser vi forbausende ofte at de bor i Finnmark, Nord-Troms eller andre utkantstrøk, sier Larsen.

Han er ikke i tvil om at dette er ren skattetilpasning, og ulovlig sådan.

- Stortingets mening med loven var å skaffe arbeidsplasser til distriktene, ikke postkasser. Jeg håper nå både skattemyndigheten og politikerne tar problemet på alvor, for dette slår beina under hele ordningen og setter lovlige arbeidsplasser i fare, sier Larsen.

Ifølge Bedriftsforbundet vil norske bedrifter betale 120 milliarder kroner i arbeidsgiveravgift i 2009.