Gå til sidens hovedinnhold

Her er Oslos beste skole

Velkommen til Majorstuen skole. Her scorer elevene godt over middels på alle nivåer. Og det til tross for at skolen skriker etter oppussing.

Tilbaketrukket midt på Majorstua ligger barne- og ungdomsskolen som scorer helt i toppen av resultatlistene i Oslo og Norge. Skolebygningen fra 1908 trenger sårt en oppussing. Men selv om det skorter på facilitetene, har elevene det som trengs for å gjøre det bra. Og nasjonale prøver viser at elevene her gjør det godt.

Fredag skrev Nettavisen om de ekstreme forskjellene i Oslo. Da kom det fram at ingen av 5.-klassingene ved denne skolen fikk dårligste karakter i lesing på de nasjonale prøver. Kontrasten er stor til Tøyen skole der 75 prosent av elevene i 5. klasse ikke kan norsk godt nok.

Resultatene for de andre testene i Nasjonale prøver viser at prestasjonen ikke var noen tilfeldighet.

Nasjonale prøver 5. trinn

Majorstuen skole

Oslo

Norge

Nivå 1 (dårligst)

Lesing
Regning
Engelsk
0,0
5,9
5,9
21,1
21,9
20,7
26,5
26,6
27,5

Nivå 2
Lesing
Regning
Engelsk


52,9
23,5
47,1


50,8
47,2
48,7


50,1
47,2
47,5

Nivå 3 (best)
Lesing
Regning
Engelsk47,1
70,6
47,128,1
26,2
30,623,4
26,2
25,0

Her, på beste vestkant, presterer elevene i gjennomsnitt langt bedre hva som er tilfelle i resten av byen og landet.

Godt elevgrunnlag
- Vi har et godt elevgrunnlag, og god oppfølging fra foreldrene. Vi har også et svært godt miljø på skolen. Det er et godt utgangspunkt for læring, sier rektor Ida Nordstrand.

Rektoren er bevisst på at hennes elever kommer fra ressurssterke familier, og har et godt utgangspunkt for å gjøre det bra på skolen. Likevel mener hun at det er fokus på enkeltindividet som gjør at skolen hevder seg så godt.

- Vi bruker mye tid på å følge opp hver eneste elev. Brukerundersøkelser for Oslo-skolene viser at elever opplever at de ikke får nok utfordringer. Hos oss mener elevene derimot at de får vanskelig nok oppgaver, sier Nordstrand.

Intensivkurs for læring
Rektoren forteller at de ofte har samtaler med elevene, lærerne og foreldrene, og følger nøye på elevenes prestasjoner.

- Etter opplæring av PP-tjenesten holder vi åtteukers intensivkurs med kartlegging før og etter kurset. Elevene velges ut etter deres leseferdigheter. Slike kurs går hele året på tvers av alle fag fordi vi mener at gode lesekunnskaper er viktig for mestring av alle fag, sier Nordstrand.

Slike intensivkurs holder skolen for elever på alle trinn.

- Vi holder også slike kurs i engelsk og regning for elever som har behov for det, sier hun.

Elevfokus
Hennes forklaring på framgang er den samme kuren som assisterende direktør i utdanningsetaten i Oslo, Kjell Richard Andersen, mener må til for å hevde seg.

Det gjelder å ha fokus på læring og fokus på enkeltelever, og å følge opp de enkelte elevene slik at ingen forsvinner i systemet. Elevene må hele tiden utfordres på å lære det de skal etter læreplanen. De skolene som klarer dette, scorer bra, sier Andersen.

Nettavisen skrev tidligere fredag at det er store forskjeller mellom skolene i rike og fattige deler av Oslo. Andersen tror ikke at sosiodemografiske forskjeller har stor betydning for læring.

- Tallene gir ikke noe entydig svar, mener han.

Les egen artikkel: Ekstremforskjeller i Osloskolene

Nasjonale prøver 8. trinn

Majorstuen skole

Oslo

Norge

Nivå 1 (dårligst)

Lesing
Regning
Engelsk
2,1
1,1
3,0
5,1
4,8
6,1
7,4
6,7
8,4

Nivå 2
Lesing
Regning
Engelsk


11,7
6,6
11,1


14,1
14,0
15,3


17,5
18,9
19,5

Nivå 3
Lesing
Regning
Engelsk


27,7
41,8
43,4


40,1
41,3
42,9


41,3
43,2
43,4

Nivå 4
Lesing
Regning
Engelsk


29,8
23,1
25,3


24,7
24,3
24,9


21,0
20,4
20,9

Nivå 5 (best)
Lesing
Regning
Engelsk28,7
27,5
17,216,1
15,5
10,712,8
10,8
7,8

Dette betyr noe
Men faktum er majoriteten av elevene ved Majorstuen skole kommer fra ressurssterke familier. Leilighetene har blant de aller dyreste kvadratmeterprisene i Oslo. Skolebygningen ligger et steinkast fra Majorstuakrysset, på en av Norges dyreste tomter.

Professor Kjell G. Salvanes ved Norges Handelshøyskole har undersøkt hva som har størst betydning for hvorvidt barn skal lykkes med skolegang og karriere.

- Familiebakgrunnen er uten tvil den viktigste faktoren. Derfor henger skolepolitikk også sammen med barnehagepolitikk, og familiepolitikk, sier Salvanes. Etter dette kommer engasjerte lærere. Om klassene er små, eller om pengebruken økes, har mindre betydning ifølge hans undersøkelser.

Internasjonalt preg
Nettavisen skrev tidligere fredag om Tøyen skole som sliter med norske hos sine elever. På Tøyen henger problemer med norskopplæring sammen med et stort antall fremmedkulturelle. Hele 92 prosent kommer fra andre land, og får opplæring på sine morsmål ved Tøyen skole.

Majorstuen barne- og ungdomsskole har 540 elever. På de lavere trinnene er 30 prosent av elevene fremmedkulturelle, men det betyr absolutt ikke at de kommer fra ressurssvake familier. Denne delen av Oslo er kjent for å ha mange nasjonaliteter presentert. Årsaken er at utlendinger som skal representere sine selskaper eller nasjoner i Norge, bosetter seg her.

Minoritetsbarna ved Majorstuen skole kommer fra 36 land. Ingen grupper er større enn 10 – 12 elever.

- Dette opplever vi som en styrke, men det gjør at vi ikke har mulighet til å gjennomføre morsmålsundervisning for de ulike minoritetsgruppene, sier hun. Opplæring av barn fra andre land er en utfordring for skolene, som må tas på alvor fra barnehagealder, sier Nordstrand.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk