For å begrense slitasjen på norsk asfalt og bedre luftkvaliteten, har myndighetene bestemt at det ikke er lov å kjøre med piggdekk om sommeren.

Les også:
Spar 120 milliarder kroner med luft

For å spesifisere hva som menes med sommer i Norge, har myndighetene fastsatt datoer vi må følge - dersom våre vinterdekk har pigger.

Bare for piggdekk
Ja, du leste riktig. Det gjelder bare vinterdekk med pigger. Piggfire vinterdekk kan brukes hele året, men det anbefales ikke. (Les mer om det her).

Datoen på høsten er satt til 1. november (15. oktober i Nord-Norge). Fra denne datoen kan du kjøre med piggdekk uten å bli bøtelagt. Men det er ikke påbudt å kjøre med hverken piggdekk eller piggfrie vinterdekk.

Avvik
Det er derimot påbudt å kjøre med dekk som passer til forholdene. Det betyr at når veien er glatt, skal du ha vinterdekk på bilen (i en eller annen form), eller la bilen stå.

Denne bestemmelsen betyr også at du må bruke piggdekk eller vinterdekk før 1. november, dersom det er glatt føre.

Grunnen til at det er satt en dato (1. november) er av rent praktiske årsaker.

Det er i utgangspunktet ingenting i veien for å kjøre med sommerdekk hele vinteren, men selvfølgelig kun på de dagene det er bart og godt sommerføre.

Les reglene her

Hjem fra påskefjellet
Når våren melder sin ankomst, er det atter på tide å pigge av igjen. Myndighetene er klar over at mange nordmenn liker seg i påskefjellet, og der er det som kjent ofte snøføre.

Men i og med at alle reiser til påskefjellet samtidig, og at denne fartingen mer eller mindre tilfeldigvis faller sammen med påsken, er datoen for å ta piggene av, satt i forhold til denne høytiden.

God plan
Du skal rekke å komme hjem fra fjellet, jobbe et par dager og skifte i løpet av helgen.

Derfor er siste frist for å ta av piggdekkene første mandag etter 2. påskedag. Noen år vil dette bli veldig tidlig, andre år veldig sent. Da er det atter opp til deg som sjåfør å avgjøre om det er trygt å kjøre med piggdekk eller sommerdekk. (I Nord-Norge er datoen 1. mai.)

Merk dessuten: Dersom du vurderer at det er påkrevet å kjøre med piggdekk, er det ingen som kan si noe på det. Men du plikter å ha en fornuftig grunn.

Vi presiserer en siste gang. Det er tillatt å kjøre med piggdekk fremt til første mandag etter 2. påskedag, men det er ikke påbudt. Du kan godt skifte til sommerdekk før denne datoen, dersom det bart og trygt føre.

Piggdekkavgift
I tre av de største byene her i landet, er det gebyr for å kjøre med piggdekk. Det betyr at dersom du bor i Oslo, Bergen eller Trondheim, og ikke vil kjøre uten pigger, må du betale en avgift.

Avgiften er innført for å redusere svevestøv i lufta, og dermed bedre luftkvaliteten.

For informasjon om reglene i Oslo, klikk her

For informasjon om reglene i Bergen, klikk her

For informasjon om reglene i Trondheim, klikk her

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet