I forrige uke offentliggjorde Utdanningsdirektoratet resultatene fra høstens nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. trinn for alle fylkene, men ikke resultatene for den enkelte skole.

Nettavisen har derfor søkt om innsyn i alle skoleresultatene, slik at du kan søke på din skole.

Her er alle landets skoler
Resultatene viser små kjønnsforskjeller, men store forskjeller mellom skolene på topp av resultatlisten, og de som ligger på bunn.

Her kan du selv søke på alle landets skoler:

Trykk ctrl + f for å søke - skriv så inn navnet på skolen.

Søk på resultatene for 5. trinn (PDF)

Søk på resultatene for 8. trinn (PDF)

5. trinn: Trondheim-skole på topp
Ikke overraskende er det de internasjonale skolene som topper resultatlistene.

På 5. trinn er 7 av de 10 «beste» skolene slike skoler.

På delt førsteplass finner vi imidlertid Solbakken skole i Trondheim, der alle elevene har havnet på det beste mestringsnivået.

Resultatene på 5. trinn er delt inn i en skala fra 1 til 3, der 3 er best.

Her er de 10 beste:

Birralee International School Trondheim AS (3), Solbakken skole i Trondheim (3), Kongsberg International School (2,9), International School Telemark i Porsgrunn (2,9), The British International School Of Stavanger (2,9), Stiftelsen Trondheim International School (2,9), Childrens International School AS i Fredrikstad (2,8), Skagerak International School Primary And Middle School i Sandefjord (2,8), Tornes skule i Fræna (2,8), Sørenget Oppvekstsenter - Avd skole i Namsos (2,8).

Nederst på resultatlisten finner vi tre skoler, som alle har fått et resultat på 1,1: Batnfjord skule i Gjemnes, Markabygda Montessoriskole Sa i Levanger og Alta Kristne grunnskole Ba.

Landsgjennomsnittet på 5. trinn er 2,0.

Rektor: - Det er helt fantastisk
Rektor Kari W. Busch ved Solbakken skole, er godt fornøyd med å toppe resultatlisten.

- Det er helt fantastisk, sier Busch til Nettavisen.

Busch er likevel nøktern, og mener det kan være tilfeldig at de har havnet øverst på listen i år.

- Det er ikke så mange elever på hvert trinn, og når det er en sterk gruppe vil det gjøre stort utslag, sier hun.

Det er 23 elever på 5. trinn ved Solbakken skole, 11 jenter og 12 gutter.

- Akkurat i år har vi en sterk gruppe på 5. trinn, men alle ungene på skolen vår er kjempeflinke. Det skyldes nok også at vi har noen dyktige lærere, sier rektoren.

Hun forteller at de ikke har satset mer på engelsk enn vanlig, men at de har god opplæring i engelsk muntlig - og mye trening på grammatikk.

- Generelt vil jeg si at barn er bedre i engelsk nå enn tidligere. De møter engelsk tidligere, vi begynner jo med engelsk allerede på 1. trinn, og så treffer de på engelsk overalt på fritiden også, sier Busch.

9 av 10 internasjonale skoler
På 8. trinn er det også de internasjonale skolene som har gjort det best, på en skala med fem mestringsnivåer - der fem er best.

Ni av de ti «beste» skolene er internasjonale skoler.

Her er de 10 beste:

The British International School Of Stavanger (4,8), Birralee International School Trondheim AS (4,6), Stiftelsen Trondheim International School (4,6), Skagerak International School Primary And Middle School i Sandefjord (4,5), International School Telemark i Porsgrunn (4,5), Kristiansand International School (4,5), Kongsberg International School (4,3), Deutsche Schule Oslo - Max Tau (4,2), Lycee Francais Rene Cassin (4,1) og Uranienborg skole i Oslo (4,1).

Nasjonale prøver engelsk 2013

* Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene på nasjonale prøver i engelsk.

* Det er liten endring i gjennomsnittlig mestringsnivå for fylkene og de største kommunene.

* Bare Oslo og Akershus på 5. trinn, og Oslo, Akershus og Rogaland på 8. trinn presterer bedre enn landssnittet.

* Det er store forskjeller mellom fylkene i andelen elever på laveste mestringsnivå.

* Andelen elever som ble fritatt fra nasjonale prøver i engelsk øker svakt for både 5. og 8. trinn.

Nederst på resultatlisten finner vi Ellingsøy barne- og ungdomsskole i Ålesund i Møre og Romsdal, som har fått et resultat for sine elever på 1,2.

Landsgjennomsnittet på 8. trinn er 3,0.

Her kan du søke i resultatene for de nasjonale prøvene i lesing:

Les også: Her er de beste skolene
Les også: - Slik ble vi best i landet

- Vurdere om skolen lykkes
Nasjonale prøver i engelsk ble gjennomført i uke 38 på 5. trinn og uke 39 på 8. trinn.

Prøvene er elektroniske og måler elevenes kunnskaper i generell leseforståelse, vokabular og grammatikk i faget engelsk.

Elevenes resultater presenteres på en skala med tre mestringsnivå på 5. trinn, og fem mestringsnivå på 8. trinn.

«Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter. Resultatene skal brukes av skoler og kommuner som grunnlag for bedrekvalitet på opplæringen», skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.