Til tross for rekordlav styringsrente på 1,5 prosent, boliglånsrenter som nærmer seg to-tallet og løfter om flere rentekutt i nær fremtid; det er ingen grunn til å være alt for optimistisk dersom du vurderer å kaste deg inn i et enda dyrere boliglån enn det du allerede har.

Norges Bank mener nemlig fremtiden kan bli mørk for både rente- og boligmarkedet i Norge.

Nå roper de varsku.

Det er dagens situasjon som er unntakstilfellet i norsk økonomi.

Boligprisen skal ned
Sentralbanksjef Svein Gjedrem mener nemlig boligprisene i Norge har vært altfor høye. Han peker på at gode tider for boliginvestorer ofte har blitt etterfulgt av dårlige.

- Vi mener prisnivået har vært og er høyt, og at det er mekanismer som tilsier at boligprisene vil gå ned generelt regnet. Det har sammenheng med at vi har hatt en veldig sterk prisutvikling på 90-tallet og det tiåret vi er inne i, sier Gjedrem.

Han mener utviklingen i boligprisene har vært høyere enn den trendmessige utviklingen skulle tilsi.

Minrente:Bytt bank og tjen minst 5.000 kroner.
Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.
Meglerguiden:Finn billigst og best boligmegler.
Mittoppdrag:Få tilbud fra håndtverkere.
(Alle tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

- Vi vet at i Norge er det god plass, så det er ikke snakk om noe tomtemangel her til lands på lang sikt. Byggekostnader kan over lang tid gi en realprisøkning som også gir en realprisøkning på boliger, men det kan neppe forsvare den utviklingen vi har hatt de siste 10 til 20 årene, sier sentralbanksjefen.

- Og historien har mange eksempler på at at perioder med sterk realprisøkning blir avløst av lange perioder med realprisfall. Slik var det blant annet etter krakket i Christiania i 1900, sier Gjedrem videre.

80 år i sumpa
Den som tror det ligger så langt tilbake at det neppe kan ha noen betydning på dagens markeder tar skammelig feil.

Etter nevnte krakk kom ikke realprisene på bolig tilbake på nivå før 80 år senere, altså i 1980, i området som ble rammet.

- Vi venter på lengre sikt at boligprisen reelt sett skal ned. Det er imidlertid ikke til hinder for kortere perioder med realprisøkning, sier sentralbanksjefen.

Boliglånsrente over 7 prosent
Realprisfallet på bolig kan sammenfalle med en annen av Norges Banks prognoser. Nemlig at boliglånsrenten skal heve seg fra dagens 3,10 prosent nominell rente for de billigste boliglånene, til et mer normalt nivå i overkant av 7 prosent.

Det meldte visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i Norges Bank på forrige rentemøte.

- I slike situasjoner som vi er i nå er det ekstra viktig å passe på inflasjonsmålet. I dag er styringsrenta på 2 prosent mens inflasjonsmålet er på 2,5 prosent. Det gir en realrente på minus 0,5 prosent. Det er en ekspansiv pengepolitikk, men vi tror på en gradvis tilbakevending til en mer normal styringsrente på mellom 5 og 5,5 prosent, sa Qvigstad.

Siden gang har styringsrenta blitt satt ned til rekordlave 1,5 prosent. I Norge ligger de beste boliglånsrentene i en normalsituasjon rundt 1,5 prosentpoeng over styringsrenten. En mer normal styringsrente på mellom 5,0 prosent og 5,5 prosent betyr at boliglånsrenten skal over syv prosent dersom Norges Banks anslag for styringsrenten holder stikk.

I sentralbankens prognoser antar man at styringsrenta er oppe på 4 prosent så tidlig som 2012.