Fredag ettermiddag slapp amerikanske myndigheter den månedlige arbeidsmarkedsrapporten, betegnet som verdens viktigste makrotall.

Denne viser tilstanden i det amerikanske arbeidsmarkedet måneden før, og følges med argusøyne i alle verdens finansmarkeder.

Disse endte opp med å skuffe markant.

Sysselsettingen utenfor jordbruket steg med 103.000 i desember. Innen privat sektor så økte antallet med 113.000. Økonomene ventet, ifølge AP, på forhånd en vekst i sysselsettingen på 145.000.

Ledighetsraten overrasker også betraktelig, dog motsatt vei.

Arbeidsledighetsraten faller til 9,4 prosent fra 9,7 prosent i november. Her var det ventet et fall til 9,7 prosent.

Samtidig steg timelønnen med 0,1 prosent, der det var ventet en oppgang på 0,2 prosent.

- Arbeidsmarkedstallene var denne gang noe på den svake siden, spesielt i lys av meget sterke signaler fra ADP på forhånd. Men revisjonene tatt i betraktning var det ikke så langt unna estimatet på forhånd. I tillegg var det positivt at ledighetsraten falt klart etter oppgangen i november. Et fortsatt svakt arbeidsmarked tilsier uansett at Fed ( sentralbanken i USA) vil fortsette med sine kvantitative lettelser i tråd med planen som ble lansert i begynnelsen av november, kommenterer seniorøkonom Knut A. Magnussen hos DnB Nor Markets.

- Sysselsettingen steg med 103.000 i desember. Dette var klart lavere enn ventet på forhånd (175.000). Men tallene for oktober og november ble revidert opp med til sammen 65.000. Hensyntatt revisjonene var tallene dermed godt i tråd med de oppgitte forventningene. De reelle forventningene lå likevel antakelig en del høyere som følge av den sterke ADP-rapporten onsdag. Som ventet var det oppgang for tjenesteytende næringer (115.000), mens vareproduserende næringer falt med 2.000. Midlertidige jobber steg med kun 16.000 denne måneden, melder han.

Senker børsene
På forhånd ble det spådd at dårlige tall ville senke aksjene på Oslo Børs.

- Det som var skremmende (med ADP-tallene) var at indeksene rundt omkring i verden nesten ikke reagerte på tallene. Men skulle rapporten i dag bli like god som det vi så tegn til på onsdag, så tror jeg det blir vanskelig å få markedet ned i dag i hvert fall. Skulle de bli dårlige tror jeg det vil være fornuftig å vekte seg noe ned, melder Audun Teigen, meglersjef hos Aktiv Finansrådgivning AS.

Etter at tallene kom faller hovedindeksen på Oslo Børs med 0,25 prosent til 439,90 poeng.

I USA faller førhandelen på børsene. De ledende børsinntektene ligger an til en nedgang på 0,3 prosent. Dollaren faller klart mot euro, og er ned 0,0017 til 1,2981. Renten på tiårig amerikansk statsgjeld stiger til 3,44 prosent..

Her kan du følge alle aksjene på børsene

Dollaren faller også klart, mens renten på amerikansk statsgjeld går i taket.

Her kan du følge valutakursene

Stor interesse
I forkant var det ekstremt stor interesse knyttet til tallene.

- Spenningen er stor foran dagens offentliggjøring av statistikk for amerikansk sysselsetting og arbeidsledighet i desember, melder analytikerne hos Handelsbanken Capital Markets.

Årsaken skyldes at det på onsdag kom signaler som sjokkerte tallknuserne.

Da meldte nemlig analysebyrået Automatic Data Processing (ADP) at antall sysselsatte i privat sektor steg med 297.000 i julemåneden. Ikke bare knuste det forventningene på 100.000, men det var også den kraftigste veksten siden februar 2006. Selv om denne rapporten og de offisielle tallene ofte viser betydelige forskjeller, er det sjeldent at spådommene er så i utakt som nå.

Men også økonomenes forventninger sprikte kraftig.

- Etter at veksten i sysselsettingen var overraskende svak i november, har førstegangssøkere til arbeidsledighetstrygd falt den siste måneden og onsdagens tall for privat sysselsetting fra ADP viste overraskende sterk vekst i desember. Ifølge Reuters venter analytikerne en oppgang i privat sysselsetting på 180.000 personer, men det er grunn til å tro at de faktiske forventningene ligger høyere enn dette gitt de sterke tallene fra ADP. Fall i offentlig sysselsetting er ventet å bidra til at økningen i den totale sysselsettingen blir noe mindre, ifølge Handelsbanken Capital Markets.

Obamas hodepine
For Barack Obama er den skyhøye ledigheten en skikkelig hodepine.

- Det er anslått at sysselsettingen i USA over tid må øke med rundt 125.000 personer månedlig for å holde tritt med befolkningsveksten og hindre at arbeidsledigheten øker, melder Handelsbanken Capital Markets.

Men for at ledighetsraten faktisk skal falle må det skapes mer enn dobbelt så mange jobber som dette.

Etter finanskrisen har USA slitt med en skyhøy arbeidsledighet, og i dag er den omtrent det dobbelte av hva den var under Bush-administrasjonen. Det har bidratt til å sende Obamas popularitet hos velgerne i kjelleren, og samtidig har det sendt økonomien til topps på listen over hva befolkningen mener er USAs største problem.

Den siste målingen til Gallup viser imidlertid at det er bedring å spore, da det nå er 50 prosent av befolkningen som stiller seg positive til jobben han gjør. Dette er en oppgang fra bunn-noteringer på 41 prosent i september, men fortsatt et stykke unna toppen på 61 prosent i april. Målingen er imidlertid foretatt mens presidenten har vært på ferie på Hawaii og ute av det politiske søkelyset.

Og arbeidsmarkedsrapporten har nok sprengkraft i seg til å påvirke Obamas poularitet.

Employment report - USA
Dette er en månedlig rapport om arbeidsmarkedet i USA. Den er basert på to forskjellige spørreundersøkelser.

Ledighetstallet er basert på en spørreundersøkelse som dekker rundt 60.000 husholdninger. Sysselsettingen, utenom landbrukssektoren, samt tall for gjennomsnittlig lengde på arbeidsuken og timelønn, er basert på en rundspørring blant cirka 375.000 bedrifter.

Markedet legger normalt mest vekt på undersøkelsen som er gjort blant bedriftene, og i den rapporten fokuseres det mest på selve sysselsettingen. Rapporten inneholder også tall for ulike deler av næringslivet, og spesielt industriutviklingen blir fulgt nøye.

Tallene for arbeidsukens lengde og timelønn er også indikatorer på om etterspørselen etter arbeidskraft stiger eller synker.

Denne rapporten kan gi store utslag på verdens finansmarkeder, noe som gjør at formuer både blir tjent og forsvinner, og at jobber både kan bli skapt og gå opp i røyk.

På grunn av den ekstreme sensitiviteten holdes tallene tett til brystet, frem til de slippes den første fredagen i hver måned.