- Folk bør først og fremst sjekke selvangivelsen med henblikk på fradragene. Sørg for at du ikke går glipp av noe her, anbefaler privatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger til Nettavisen/NA24.

- Hvilke fradrag er det typisk vi glemmer?

- Det er ting som ikke automatisk kommer med - altså ting som ikke er forhåndsutfylt, sier Pedersen og ramser opp:

* Fagforeningskontingent
* Utgifter til barnepass
* Gaver til frivillige organisasjoner og til forskning
* Pendlerfradrag
* Reisefradrag
* Sykdomsfradrag
* Fradrag som følge av endret sivilstatus.

Kan utgjøreover 100.000
- Spesielt pendlerfradrag, reisefradrag og endring av sivilstatus kan utgjøre store summer i for mye betalt skatt dersom du glemmer, sier Pedersen.

- Du skiller mellom pendler- og reisefradrag?

- Vel, et reisefradrag inngår vanligvis i ett pendlerfradrag. Men ett pendlerfradrag kan også inneholde fradrag for kost og losji. Til sammen kan et slikt fradrag komme på godt over 100.000 kroner i løpet av ett år, minner Pedersen om.

Beløpene blir også store for dem som blir aleneforsørgere eller får barn.

- De nye fradragsrettighetene som oppstår for disse vil utgjøre mange tusen kroner, sier han.

Et annet fradrag som folk lett kan glemme er renter på private lån.

Dette endrer vi mest på
Punktene til Pedersen er i hovedsak identisk med Skatteetatens egen oversikt over hvilke poster som endres mest på selvangivelsen.

Ifølge Skatteetaten er det postene lønn, gjeld og gjeldsrenter som blir endret i flest selvangivelser - eller sagt med andre ord det er her det er flest feilrapporteringer.

- Mye av feilrapporteringen på gjelden skyldes sannsynligvis at samboere velger å fordele gjelden og gjeldsrentene på en annen måte enn det som står oppført i selvangivelsen, sier leder for skattefaglig avdeling i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen, til NA24.

Fjorårets fradrag - i år?
Nilsen har enda noen tips til deg som ikke vil miste noen fradrag. Hun minner blant annet om fradraget som heter "Underskudd til fremføring"

- Hvis du hadde et så stort fradrag, for eksempel tap på salg av aksjer, at du kom under null i inntekt for ligningsåret 2008, kan du føre underskuddet til fradrag i 2009, sier Nilsen.

- Dette gjelder vel stort sett bare aksjespekulanter med mye penger?

- Nei da, dette kan også skje med personer som i en forbigående periode har liten inntekt – for eksempel en student som har kjøpt seg leilighet og derfor får store rentefradrag samtidig som inntekten er begrenset, sier Nilsen.

Hennes generelle råd til alle er å sjekke at frynsegoder og arbeidsgivers dekning av utgifter er riktig ført opp.

- Ta en titt på alt som ikke er kontantlønn, her kan det skje mye rart, sier Nilsen.

Glemte fradrag flere år på rad
- Har du glemt noe på selvangivelsen noen gang?

- Hehe, skal jeg være ærlig nå? smiler Nilsen før hun legger til: – Ja, jeg oppdaget for en stund siden at jeg hadde glemt å føre opp gavefradrag til et par organisasjoner. Det var ikke de store fradragene å snakke om, men noen kroner ble det – spesielt ettersom jeg oppdaget at jeg i flere år hadde glemt å føre dem opp, sier Nilsen.

Hun oppfordrer alle til å sjekke selvangivelsen litt grundigere enn det som kanskje er vanlig.

- Å oppdage fradrag som har vært glemt ført opp i flere år kan gjøre selvangivelse-sjekken til en lønnsom øvelse, sier hun.

- Hva gjør man hvis man oppdager noe slikt?

- Du kan faktisk be om å få fradragene fra tidligere år godkjent på årets selvangivelse. Du kan ikke kreve det, men du kan be om det, sier Nilsen.