Gå til sidens hovedinnhold

Her gir innvandringen deg lavere lønn

Norges Bank klør seg i hodet over den lave inflasjonen i Norge. Ifølge Nordea ligger svaret her.

Norges Bank synes det er merkelig at prisene på norskproduserte varer og tjenester i KPI bare øker med to prosent når lønnskostnadene per produsert enheti fastlandsøkonomien øker med tre prosent. Det skriver Nordea Markets i en rapport tirsdag.

Norges Bank forklarer denne lave innenlandske prisveksten relativt til lønnskostnadene med kronestyrkingen. Sterk krone bidrar til at prisene på importerte innsatsvarer faller noe som demper den samlede veksten i kostnader relativt til lønnskostnadene. I tillegg kan konkurransen fra importerte konsumvarer presse marginene ved produksjon og omsetning av norske varer. Har Norges Bank rett vil prisveksten på norsk produserer varer og tjenester ta seg opp dersom kronen stabiliseres.

Lav lønnsvekst i konsumnæringer
- Vi tror imidlertid ikke det er nødvendig å ty til forklaringer ut over veksten i lønnskostnadene for å forklare lav innenlandsk inflasjon og mistenker at mer varige strukturelle forhold vil holde prisveksten nede, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.

Han mener den samlede lønnskostnadsveksten i fastlandsøkonomien ikke nødvendigvis er noe godt mål på hvor mye lønnskostnadene i bedrifter som omsetter og produserer norske konsumvarer og tjenester øker.

- Lønnskostnadene i offentlig sektor, eksportindustrien og oljeleverandørindustrien har ingen betydning for KPI. Lønnskostnadsveksten i mange arbeidsintensive tjenester derimot har stor direkte betydning for prisutviklingen. Vi har sett spesielt på utviklingen i lønnskostnadene i varehandelen og i restaurant og hotell som eksempler på denne typen tjenester, skriver Bruce.

Store forskjeller i lønnsutvikling
For øyeblikket er det stor spredning i lønnskostnadsveksten. I gjennomsnitt de siste fire kvartalene økte lønnskostnadene per timeverk i fastlandsøkonomien med 4,3 prosent per år. I varehandel var veksten 2,6 prosent og i hotell og restaurant 2,4 prosnet.

- Korrigerer vi for produktivtetsvekst og beregner lønnskostnader per produsert enhet reduseres forskjellen. Men fortsatt er veksten i varehandelen og restaurant lavere, vel to prosnet, mens den er tre prosent i fastlands Norge totalt. Er varehandel og hotell og restaurant representative for hva det koster å produsere og omsette norske konsumvarer og tjenester forklarer det at innen-landsk inflasjon er lav.

Bedre tilgang på arbeidskraft
Bruce mener det virker rimelig at forskjellene i lønnskostnadsvekst skyldes økende knapphet på visse typer høyt kvalifisert arbeidskraft.

- Bruken av høyt kvalifisert arbeidskraft er antagelig høyere i næringer med mindre dirkete betydning for KPI enn i mange næringer viktig for KPI som hotell og restaurant og varehandel. I hotell og restaurant er bruken av innvandrere svært høy. Det kan bidra til å dempe lønnsveksten. Dels fordi rikelig tilgang på arbeidskraft kan svekke forhandlingskraften til eksisterende arbeidskraft, dels fordi importert arbeidskraft er billigere enn eksisterende arbeidskraft, skriver Bruce.

Reklame

Slik sparer du enkelt 600 kroner på mobilabonnementet

Kommentarer til denne saken