Gå til sidens hovedinnhold

Her gjør du fastrentekuppet

Bankene har historisk lave fastrentetilbud. Bør du la deg friste?

Historisk lave fastrentesatser kan virke forlokkende på mange. Er det verdt falle for fristelsen? Her er forbrukerøkonomenes råd til Nettavisens lesere.

- Stor pågang
Forrige uke presenterte analysebyrået Synovate, på vegne av DnB NOR, en landsrepresentativ forbrukerundersøkelse om nordmenns rentevaner. Resultatet viste at 13 prosent av de spurte vurderte å binde renten.

Antallet kommer på toppen av de åtte prosent som oppga at de allerede hadde bundet sin boliglånsrente.

- Det er helt påfallende at flere forbrukere vurderer å binde renta nå. Dette merkes i tillegg som pågang på telefonen, sier forbrukerøkonom Sidsel Sodefjel Jørgensen i DnB NOR til Nettavisen.

Høy rente? Bytt bank og spar minst 5000 kroner

- Én oppsiktsvekkende faktor er at flere av dem som nå vurderer å binde, har et personlig lønnsnivå mellom 400' og 600.000. Dessuten er det flere menn enn kvinner. Tradisjonelt har kvinner vært mest trygghetssøkende når det gjelder privatøkonomi, men når det kommer til vurdering av fast rente på lånet er det altså ikke bare kvinner som er trygghetssøkende, legger hun til.

- Rentene faller videre
Statistisk sentralbyrå presenterte i dag sine analyser for økonomisk utsyn. I rapporten «Konjunkturtendensene for Norge og utlandet» legger de til grunn at styringsrenta i Norge skal videre ned.

I løpet av de siste fire månedene har Norges Bank satt ned styringsrenta med hele 3,25 prosentpoeng. Som følge har bankenes utlånsrente falt fra 7,8 prosent ved utgangen av september i fjor, og videre til 4,6 prosent som gjennomsnitt i andre kvartal i år, ifølge anslag fra SSB.

LES OGSÅ: Rentefesten blir bare enda bedre

LES OGSÅ: Ingen hast med boligkjøpet

«Vi legger til grunn at styringsrenta skal ytterligere ned med 0,5 prosentpoeng, og at bunnen i pengemarkedsrenta nås rundt kommende årsskifte på 2,5 prosent, med en anslått styringsrente på 2 prosent. Gjennomsnittlig utlånsrente kan da komme ned i under 4 prosent i 2010. I takt med bedrede konjunkturforhold antar vi at styringsrenta gradvis økes gjennom 2011 og 2012,» skriver SSB i rapporten.

- Bind nå
Sentralbanksjef Svein Gjedrem gikk langt i å anbefale forbrukeren fastrente i sin årstale for Norges Bank forrige uke.

Beste fastrentetilbud akkurat nå er Nordea med 3,75 prosent effektiv rente for tre års bindetid.

- Fastrentenivået er for tiden historisk lavt, og det er nok bakgrunnen for at sentralbanksjefen anbefalte fastrente på boliglån. Generelt er dette likevel en vurdering en må ta ut ifra om privatøkonomien tåler store svingninger i renten. Fastrente har historisk vist seg å være noe dyrere enn flytende rente, sier forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea, til Nettavisen.

Warloe minner også om at det i en fastrenteavtale ligger at du er bundet til å ha lånet i den perioden.

Fastrentetilbud fra utvalgte banker akkurat nå

Periode

1 år

3 år

5 år

10 år

Leverandør

Nordea

Nominell rente (effektiv rente)

3,75% (3,91%)

3,60% (3,75%)

4,25% (4,43%)

4,95% (5,16%)

Fokus Bank

Nominell rente (effektiv rente)

3,65% (3,79%)

4,30% (4,46%)

4,85% (5,04%)

Postbanken

Nominell rente (effektiv rente)

3,75% (3,88%)

4,35% (4,76%)

5,00% (5,44%)

DnB Nor

Nominell rente (effektiv rente)

3,70% (3,84%)

3,75% (3,89%)

4,35% (4,88%)

5,00% (5,19%)

Husbanken (feb.)

Nominell rente

4,10%

4,30%

4,70%

(Beste fastrente, krav om sikkerhet varierer)

Husbanken innfører laveste rentesats først i april, og for Husbankkunder vil det derfor lønne seg å vente til da før en eventuelt velger å binde renta.

- Alltid fastrente
Daglig leder i nettstedet Pengedoktoren.no, Agnes Bergo, registrerer at fastrentetilbudet for tiden er lavt. Hun peker imidlertid på helt andre grunner for at du skal velge nettopp fastrente.

- En bør alltid binde renta på deler av boliglånet. Fastrente er risikostyring, og risikostyring er avgjørende for å få en sunn privatøkonomi. En skal binde på bakgrunn av dette og ikke på grunn av analyser fra SSB eller råd fra såkalte eksperter. Det er ekstremt vanskelig å time eksakt riktig tidspunkt for når en skal binde eller når en skal vente, sier Bergo til Nettavisen.

Fastrente er også en forsikring mot dårlige tider som kan ramme den private husholdningen hardt og på mange områder.

- Flytende rente er spekulasjon, mens fastrente er forsikring. Renteoppgang kan falle sammen med tider med arbeidsledighet. Flytende rente betyr da usikkerhet knyttet til både kostnadsposter og til inntekten. God økonomistyring tilsier at en ikke skal utsette økonomien sin for disse to usikkerhetsfaktorene samtidig, sier Bergo.

- Det er også viktig å merke seg at vi nå har en kunstig lav rente, styrt av politikere og ikke markedet. Derfor er det ekstremt vanskelig å spå hvor lenge den vil holde seg lav. Hvis økonomien skulle ta seg opp igjen, vil politikerne trekke seg tilbake og la markedet styre renta, legger hun til.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken