Astronomer kunngjorde tirsdag at de har oppdaget to planeter som ligner på vår egen jord - den ene har riktig størrelse mens den andre har riktig plassering.

Etter å ha identifisert 340 planeter som går i bane rundt andre stjerner i Melkeveien, har europeiske astronomer gjort funn av to planeter som er tilsvarende like jorden.

Den ene planeten er dobbelt så stor som jorden, og er hittil den minste planeten som er oppdaget utenfor vårt eget solsystem.

Beboelig sone
Den andre planeten ble oppdaget allerede i 2007, men nye undersøkelser viser at det er den eneste planeten som går i bane i en såkalt beboelig sone hvor vann kan være i flytende form.

- Begge to er meget fascinerende. Den ene fordi den er den minste som noen gang er funnet og fordi den sannsynligvis er en steinplanet, men den er for nær sin moderstjerne for å være i den beboelige sonen. Men den andre planeten er i en posisjon som er i den beboelige sonen. Der er det mulighet for regn og hav hvis det er en fast overflate, og det gir med en gang muligheten for liv, sier astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard til Nettavisen.

Det er fortsatt usikkert om den sistnevnte planeten er en steinplanet eller gassplanet eller en blanding av både stein og gass.

20 lysår fra jorden
Begge planetene går i bane rundt stjernen Gliese 581, som befinner seg 20 lysår fra jorden.

- Funnet av den lille planeten er enestående og åpner for at vi etter hvert vil finne en jordlignende planet som er beboelig, sier astronom Alan Boss ved Carnegie Institution of Washington til Los Angeles Times.

- Dette bekrefter at naturen lager slike små planeter, antakelig i et stort antall, sier astronom Geoffrey W. Marcy ved UC Berkeley.

Funnene ble gjort med et 3,6 meter teleskop i La Silla i Chile.

Den minste planeten «Gliese 581 e» er anslått til å være 1,9 ganger større enn jorden, og bruker bare 3,15 dager på å gå i bane rundt stjernen. På grunn av dens nære beliggenhet til stjernen er temperaturene svært høye på planeten, og gasser eller væske vil dermed fordampe. Det gjør «Gliese 581 e» til en ubeboelig planet for mennesker.

Den andre planeten «Gliese 581 d» er syv ganger større enn jorden, men befinner seg i den såkalte beboelige sonen.

- Den kan ha sjøer som er tusenvis av meter dype, sier astronom Stephane Udry ved Geneva University.

- Jeg tror det er liv
Røed Ødegaard forteller at hensikten med å lete etter jordlignende planeter er å besvare det store spørsmålet om det finnes liv andre steder i universet.

- Jeg tror det er liv. Det er kvalifisert gjetting. Så lenge vi ikke har funnet det, kan vi ikke vite sikkert, men samtidig har vi funnet så mange spennende planeter.

Røed Ødegaard utelukker heller ikke at det finnes intelligent liv på andre planeter.

- Hvis man skulle oppdage uintelligent liv, så beviser det at liv kan oppstå ute i verdensrommet, og da er det åpenbart at det finnes mer intelligent liv, sier han.