HTML EMBED

OSLO (Nettavisen): Per 4. november er det fattet bosettingsvedtak på 19.540 flyktninger i norske kommuner for årene 2014, 2015 og 2016.

Nettavisens interaktive kart gir deg informasjon om hva norske kommuner har svart myndighetene om bosetting av flyktninger i 2014, 2015 og 2016.

Klikk på en kommune for å se tall på:

  • Bosettingsvedtak hvert år og samlet
  • Innbyggertall
  • Bosettingsvedtak i perioden i forhold til innbyggertallet (prosent)

Kartet bygger på data fraIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), som har ansvaret for å koordinere bosettingen.

Les også: - Flyktningene er en berikelse for lokalsamfunnet

Flest i storbyene

I antall er det storbykommuner som skal bosette flest. Bergen har for eksempel sagt ja til 350 flyktninger hvert år i tre år, til sammen 1050. I Oslo er det vedtak på 500 i 2014.

Flest i forhold til innbyggere

Fargene på kartet gir en pekepinn om hvilken kommune som tar imot flest flyktninger i forhold til innbyggertallet. Desto rødere og mørkere, jo høyere antall flyktninger per innbygger i perioden 2014-2016.

Derfor kommer for eksempel Tydal (30 flyktninger), Vevelstad (21), Lavangen (45), Torsken (30) og Vadsø (220) ut med mørkerød farge på kartet.

Grønn farge indikerer et tall på eller under snittet for kommune-Norge. Kommuner som ikke har svart på henvendelsen fra IMDI blir stående med null flyktninger. Noen kommuner har dessverre falt ut av kartet.

Klikk her for å se bosettingskartet

51 har svart nei

Mens 138 kommuner har svart positivt på henvendelsen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, har 51 kommuner svart nei.

202 har svart at de kan ta imot flyktninger, men færre enn det de er blitt bedt om.

37 kommuner har så langt ikke svart på henvendelsen fra IMDI.

Les også: Her bosetter de flest flyktninger

- Fortsatt ikke nok

- Vi har fått til sammen 8000 plasser til flyktninger i år, og alle de plassene var disponert ved utgangen av oktober. Dette er en vesentlig økning sammenlignet med tidligere år, men det er fortsatt ikke nok til å dekke behovet: 4500 flyktninger i mottakene vil ikke få tildelt en kommune i år, sier Bjørn Holden, stabsdirektør i IMDI til Nettavisen.

Han viser til at regjeringen vil styrke de økonomiske virkemidlene som kan bidra til at flere flyktninger blir bosatt raskere. I tillegg er IMDI i tett kontakt med kommuner for å finne løsninger som gjør det lettere for den enkelte å ta imot flere personer.

10.000 neste år

Neste år vil det være behov for å bosette 10.000 flyktninger. For å lykkes med dette, sier IMDI at kommunene må ta imot det antallet flyktninger de er blitt bedt om å ta.

- Disse menneskene har fått opphold i Norge og skal bosettes i kommunene. Det betyr at hvis noen kommuner ikke stiller opp, må andre ta større ansvar, sier Holden.

Her kan du søke opp din kommune og sjekke bosettingsvedtak:

HTML EMBED