- Dette er jo storartet og veldig sjeldent, sier førstelektor Einar Jahn Strømnes ved Naturhistorisk Museum. Han har tatt en titt på bildene Nettavisen fikk tilsendt av en leser fredag morgen.

På bildene ser vi tre svaner som kjemper om et rottekadaver i Akerselva, midt i Oslo sentrum. Fotografen har tatt bildene fra kontorvinduet i Christian Krohgs gate 16.

Like før klokken 14 torsdag ettermiddag samlet flere kolleger seg for å se på den spesielle seansen. Rottene som holder til langs elvebredden er ikke noe uvanlig syn, men at tre grasiøse planteetere slåss om et rottekadaver var svært spesielt.

Kamp om maten
- Jeg har aldri sett dette før, men vi er kjent med at planteetere spiser kjøtt om muligheten byr seg. Det er allikevel ytterst uvanlig at svaner kaster seg over en gnager av denne størrelsen, sier Strømnes.

Han presiserer at en slik kamp blant svaner er veldig sjeldent å se, men at det kanskje er vanligere enn vi tror. Og da særlig på vinteren.

- På denne tiden av året er ikke tilgangen på mat den beste og både svaner og ender kan kaste seg over små gnagere som mus. Dette går veldig fort.

- Gitt muligheten, så griper de sjansen. Dyrene har behov for proteiner og det er jo mer energi i kjøtt enn plantene de ellers spiser.

Dårlige matforhold gjør at flere dyr blir kjøttetere. Mus, rotter og andre gnagere tar til seg kjøtt om de får muligheten til det. Dette er et fenomen som også gjelder kyr og hester, opplyser zoologen.

Over én million rotter
I Oslo er rotter blitt et stadig mer vanlig syn, og da særlig langs Akerselva. I 2005 ble det anslått av skadedyrbekjempere at antallet var rundt én million og Strømnes tror antallet har økt siden den gang.

Etter én måned blir rotter kjønnsmodne og går drektige i rundt tre uker. Da føder de mellom fem og ti unger, og blir raskt drektige igjen.

- Det er vanskelig å få et eksakt tall på rottebestanden. De benytter seg gjerne av kommunens vann- og avløpssystem og en telling krever store ressurser.

Trøsten får være at rottene er svært territorielle og ikke beveger seg mer enn 30 til 100 meter i omkrets. De følger også faste stier og løyper i sin jakt på mat.

Maten finner de gjerne i nærheten av mennesker. Mange slurver med måten de håndterer avfallet på, og dermed kan man oppleve at rottene tar seg inn i boliger gjennom kjellere og boder.

Mating av fugler trekker også til seg rotter.