Gå til sidens hovedinnhold

Her tabber norske kvinner seg ut

Er du kvinne, eller gift eller i forhold med en kvinne? Da bør du få med deg dette.

- Flere kvinner går dessverre i det jeg vil kalle en klassiske kvinnefelle når de inngår samboerskap eller gifter seg, sier forbrukerøkonom Monica Haftorn Iversen i Fokus Bank til Nettavisen NA24.

- De flytter inn til mannen, bidrar til familiens totaløkonomi, men sikrer seg ikke selv ved å eie boligen. Og her er dokumentavgiften ofte en vesentlig faktor, sier Haftorn Iversen.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

Avskrekkende dokumentavgift
Hun kjenner til flere eksempler på at dokumentavgiften er hovedårsaken til at kvinnen ikke kjøper seg inn i mannens bolig.

- Det er kanskje ikke så rart med tanke på dokumentavgiftens størrelse. Mange vil vegre seg for å punge ut flere titals tusen kroner for å sikre seg en potensiell verdistigning i boligen, sier hun.

På en bolig som er verdt 2, 5 millioner kroner vil kvinnen umiddelbart måtte ut med 31.250 kroner i dokumentavgift i tillegg til eventuelle lånekostnader for å kjøpe halve boligen.

Tapte hundretusener
En sak fra 2011 i Høyesterett illustrerer hvor mye kvinner kan tape på å ikke kjøpe seg inn i mannens bolig.

Saken gjaldt krav om økonomisk kompensasjon etter opphør av samboerforhold. Hovedspørsmålet i saken var om kvinnen hadde bidratt til mannens formuesforøkelse på en slik måte at hun kunne kreve økonomisk vederlag for dette med grunnlag i alminnelige berikelses- eller restitusjonsprinsipper. Partene hadde vært samboere i syv år. Kvinnen hadde i løpet av denne perioden bidratt med kontantbeløp til dekning av løpende forbruksutgifter. Mannen eide en bolig før partene ble samboere, og betalte i løpet av de syv årene ned 329 700 kroner på sitt boliglån. Boligen hadde videre hatt en betydelig verdiøkning.

- Høyesterett konkluderte med at beløpene kvinnen hadde bidratt med ikke oversteg det man måtte anse som nødvendig for å dekke eget forbruk, og kunne således ikke se at hun hadde påført mannen en økonomisk fordel. Det var følgelig ikke grunnlag for noe restitusjonskrav, opplyser Haftorn Iversen.

Tabellene under illustrerer hvor mye en kvinne potensielt kan tape på å ikke kjøpe seg inn i mannens bolig sett over femårsperioden fra 2007 og frem til i dag:


Forutsetninger: Kvinnen flyttet inn til sin kjæreste i 2007. Mannen eier en leilighet på 70 kvadratmeter hun kjøper seg ikke inn i boligen.

Prisutviklingen på leiligheter har vært formidabel i perioden til tross for at de i 2007 var på rekordnivåer.

- Dersom kvinnen hadde kjøpt seg inn i leiligheten i 2007 med en 50 prosent eierandel har hun tapt 430.465 kroner dersom paret bor i Stavanger. Leiligheten var i 2007 verdt 2,26 millioner kroner. Det gir en dokumentavgift på 28.253 kroner for halve markedsverdien. Boligen har siden økt 458.718 kroner i verdi, noe som gjør at kvinnens netto tap blir 430.465 kroner - verdistigningen minus dokumentavgiften, opplyser Haftorn Iversen.

Kvinner må ta mer ansvar
Haftorn Iversen råder kvinner til å betale det dokumentavgiften koster for å unngå at å sitte igjen med små verdier ved et samlivsbrudd.

- Rådet om at kvinner må ta et grep og ta ansvar for sin egen økonomi er en klar oppfordring som har bakgrunn i fakta samt vår erfaring. Hos våre familiekunder er det oftere opprettet sparing på far enn på mor. Vi ser ofte at menn kommer alene i møtet med banken og at mannen oftere blir utsatt for vår rådgivning enn det kvinner blir. De gangene kvinnene blir med i møtet, jevner det seg noe ut, og da opplever vi at kvinner ofte sitter som beslutningstaker i økonomiske spørsmål. Fokus Bank ønsker seg mer av dette., sier hun.

Råd til samboere
Fokus Bank oppfordrer kvinner til å følge denne oppskriften når man flytter sammen:

* Snakk sammen om økonomi tidlig i forholdet. Har dere klare avtaler, gjør dette alt enklere i det daglige. Skulle dere skille lag, er det viktig å ha avtalene i orden.

* Lag samboerkontrakt. Bare 1 av 5 samboere har dette i dag. Det du tar med inn i forholdet, tar du med ut igjen ved et brudd. En samboeravtale gjør at dere har eierforholdene spesifisert og slipper diskusjoner ved brudd. Kontrakten er også praktisk ved død.

* Avdekk hva død betyr for gjenlevende familie. Samboere uten barn har ingen arverett og testamente anbefales derfor. Samboere med barn arver kun 4G (kr 328.000). Vurder om du skal ordne en ekstra dødsfallforsikring på samboer.

* Ei boligen sammen. Flytter du inn til kjæresten din som eier bolig fra før og dere skal bo i denne på sikt, be om å få kjøpe en andel av boligen. Skriv kjøpekontrakt og tinglys eierandelen din. Dokumentavgiften på 2,5% kan fort bli tjent inn med vekst i boligprisene. Hjemmelen vil sikre deg mot partnerens kreditorer.

* Opprett felles konto til betaling av fellesutgifter. I følge Statistisk sentralbyrå har kun 36 prosent av samboerne felles konto, mot 58 prosent av de gifte parene.

Kommentarer til denne saken