Kantega er kåret til «Norges mest familievennlige arbeidsplass 2008» for sin fleksible holdning til permisjon i forbindelse med barn, familie, sykdom og studier.

Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen overrakte mandag prisen kalt «Gullriset», på vegne av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S).

Prisen som deles ut for femte gang, fremhever arbeidsgivere som ser verdien av en god balanse mellom karriere og familieliv.

Pappa-ene er hjemme
Mens ni av ti fedre med rett til fedrekvote tar seks ukers permisjon, utmerker Kantega seg ved at alle fedre tar ut mer permisjon.

I 2007 delte to av fire permisjonen 50-50 med mor.

Bedriften ble av Financial Times i 2007 kåret til en av Europas beste arbeidsplasser i den internasjonale kåringen «Great Place to Work».

- Årets Gullrisvinner er en foregangsbedrift som gjenspeiler ansattes ønsker og krav til et moderne arbeidsliv, sier generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Anne-Karin Nygård.

- Lønnsomt
Ifølge Nygård virker dette igjen positivt på sykefraværet:

- Kantegas bevisste satsing på gode velferdsordninger og familievennlige arbeidsforhold, har gitt resultater i form av en svært stabil arbeidsstokk og synliggjør at familievennlige tiltak lønner seg, påpeker Nygård.

Av årets elleve foreslåtte arbeidsplasser trekker juryen også fram Storebrand, som tilbyr sine ansatte et bredt spekter av velferdstilbud og tilbud om inntil 10 dager permisjon med lønn for å pleie syke foreldre.