Uteksaminerte kvinnelige studenter ved Industriell økonomi og teknologi på NTNU har passert sine mannlige kolleger på lønnsstigen.

I fjor fikk de en begynnerlønn som var 7000 kroner høyere enn sine mannlige kolleger. Det skriver dn.no .

Tallene kommer frem i en ny diplomundersøkelse utført av Bindeleddet-NTNU.

Lik totallønn
De uteksaminerte kvinnene fikk i snitt en grunnlønn (bruttolønn uten overtid og andre tillegg) på 437.000 kroner i sitt første år i arbeidslivet. Mennenes grunnlønn var 430.000.

Kvinnene oppnådde en totallønn (brutto årslønn medregnet verdien av bonus, resultatlønn og andre tillegg) på 484.000 kroner. Mennenes totallønn var også 484.000 kroner.

Gode karakterer gir ekstra tykk lommebok
Astri A. Østmo i Bindeleddet-NTNU forteller til dn.no.at lønnsnivået for ferske Indøk-ere har økt kraftig siden 2009.

Diplomundersøkelsen viser at det lønner seg å jobbe hardt med studiene, for toppkarakterer gir utslag i høyere lønn. Mens kandidatene som lå på gjennomsnittskarakterer på B og C gjennom studiene ligger svært likt i lønn, har kandidatene med karaktersnitt A en snittlønn på 67.000 og 68.000 kroner over de resterende.

Det lønner seg også å ha hatt verv i studentforeninger: De som har hatt verv tjener cirka 30.000 mer i totallønn enn de som ikke har hatt verv.