UDI har sett seg ut nye mulige plasseringer av brakkeleire for asylsøkere i Nord-Norge. Mulige tomter er funnet i Ballangen og Tromsø. Totalt forbereder UDI region nord seg på å ta imot 1500 nye asylsøkere.

Les saken i Avisa Nordland

Hvis det kommer like mange asylsøkere og flyktninger til Norge i år som i fjor, kan det bli bruk for brakke- og teltleirer.

For å være føre var har UDI vært på tomtejakt over hele landet, også i Nord-Norge. Her har UDI regionkontor nord funnet tre mulige plasseringer, to i Tromsø-området og én i Ballangen.

Les også: Listhaug vil ha teltleir for asylsøkere i Norge

Ikke telt

UDI region nord har gjennomført tomtesøk, og det har vært kartlagt tomter som er egnet for brakkeleire for inntil 1000 mottaksplasser.

– Teltleirer blir ikke aktuelt i vår landsdel, det er det ikke klima til, sier regiondirektør for UDI i Nord-Norge, Bjørn Alf Fridfeldt.

– De mulige tomtene for brakkerigger er godt egnet fordi det ikke trengs store anleggskostnader før bygging starter, sier Fridfeldt.

Les også: Politiets registreringsarbeid brøt sammen under flyktningkrisen

Inntil 1000

– Det er viktig for oss at samfunnet rundt har mulighet til å ta imot mange asylsøkere på en gang. I Tromsø er ikke dette noe problem. I Ballangen har vi vært i kontakt med kommunen og ordfører, som i utgangspunktet er svært positiv. Men saken skal selvfølgelig drøftes i kommunestyret først, sier Fridfeldt. Hvor mange asylsøkere det kan bli på hver av brakkerigg-mottakene er foreløpig usikkert.

– Vi antar det kan bli mellom 500 og 1000 på hver plass. Totalt er det lagt opp til at hver region skal kunne ta imot ca. 1500 nye, sier Fridfeldt.

Han vet ikke hvor lang tid det vil gå fra en brakkerigg er vedtatt bygd til den står ferdig.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har gitt UDI i oppdrag å ha beredskapskapasitet for raskt økende antall asylankomster. Januar, februar og mars har hatt lave ankomster, men det er stor usikkerhet omkring totalt antall for 2016.

Kort og lang sikt

Beredskapssatsingen til UDI er todelt. Det må både forberedes for en eventuell stor tilstrømming ganske snart, men også gjøres forberedelser for langsiktig beredskap.

Først må UDI forberede hvordan en eventuell ny stor tilstrømning av asylsøkere skal håndteres, deretter må det opprettes både ordinære langvarige plasser for asylsøkere og anskaffes kortsiktige, midlertidige plasser når behovet melder seg.

Mange anbud

Tirsdag gikk fristen ut for å gi UDI anbud på drift av nye asylmottaksplasser. UDI tar høyde for at det kan bli bruk for 10.000.

Tidlig i mars ba UDI om anbud fra kommuner, organisasjoner og private selskaper som kan være interesserte i å drive nye asylmottaksplasser.

– Vi sitter nettopp nå og går igjennom anbudene, og jeg har ikke ennå et tall på hvor mange søknader vi har fått inn. Men det ser ut til at de fleste er godt kvalifiserte søknader, sier UDIs regiondirektør i nord, Bjørn Alf Fridfeldt.

Totalt i hele landet ber UDI om anbud på inntil 10.000 plasser som skal drives på vegne av UDI. Det er lyst ut behov for drift av anslagsvis 1500 plasser i hver av UDIs seks regioner.

Erstatter midlertidige løsninger

Bakgrunnen er at UDI fortsatt trenger flere asylmottaksplasser for å erstatte midlertidige innkvarteringsløsninger som ble etablert i fjor høst. I tillegg ønsker UDI å ha en buffer med ledige plasser for å kunne håndtere svingninger i ankomstene av asylsøkere til Norge.

De inntil 10.000 nye plassene skal ikke være midlertidige, slik de ca. 1500 brakkeplassene i hver region det nå legges opp til blir. Både telt- og brakkeleire, skip og floteller kan være aktuelt, og dessuten tidligere industri- og kontorbygg, for å gi alle asylsøkere tak over hodet.

Les også:

Politiet klar over mulig ny smuglerrute i nord

Laveste antall asylsøkere på over 20 år

Listhaug: - Utelukker ikke ny rekord i antall asylankomster