I domsslutningen fra Borgarting lagmannsrett heter det at de to er dømt til to og et halvt års fengsel for korrupsjon.

Pål Herlofsen fratas for alltid retten til å skrive erklæringer, attester og lignende som lege, men han får fortsette som psykiater. Fra før har John Sandstrøm mistet autorisasjonen til å jobbe som psykolog.

I slutten av september la aktor ned påstand om tre års fengsel, tap av rettigheter og inndragning av muligheten til å jobbe som psykiater for John G. Sandstrøm og psykiater Pål H. Herlofsen.

Dommen på to og et halvt års fengsel er den samme som i Oslo tingrett. Aktors påstand var også da tre års fengsel.

Det var Dagens Næringsliv som avslørte at de to solgte falske legeattester til kriminelle slik at de kunne søke om utsettelse av fengselsstraff, lettere soning og avbrudd i soning i fengsel.