Gå til sidens hovedinnhold

Hevn til fem millioner

Clear Channel har ingen planer om å la Bergen kommune slippe billig unna.

BERGEN TINGRETT (iBergen.no) Tirsdag startet rettssaken mellom reklamegiganten og Bergen kommune i Bergen tingrett. Clear Channel har saksøkt kommunen for fem millioner kroner, etter at en reklameavtale gikk i vasken høsten 2005.

Varslet søksmål
Avtalen om reklamefinansierte byromsmøbler omfattet blant annet reklame på 400 busskur og tre offentlige toaletter, og skulle gjelde i 15 år. Men saken skapte sterke reaksjoner fra innbyggerne i Bergen, og bystyret skrinla avtalen.

Clear Channel hadde på forhånd vunnet kommunens anbudskonkurranse, og varslet før bystyrebehandlingen at det kunne bli aktuelt med søksmål hvis kommunen trakk seg så sent i prosessen. Kommunen lot seg imidlertid ikke imponere av truslene og stemte ned avtalen. Resultatet ble et krav om fem millioner kroner i erstatning for tapt inntekt.

- Clear Channel mener ikke det var erstatningsgjeldende at konkurransen ble avlyst. Vedtaket om avlysning var grei nok. Dette er ikke en rettssak mot demokratiet. Men kommunen har en naturlig plikt til å gjøre opp for seg i en avbestilling, sa Clear Channels prosessfullmektig Christian Galtung i sitt innledningsforedrag.

Frykter ikke søksmål
De fem millioner kronene er kostnader Clear Channel hadde i arbeidet med tilbudet over fem måneder. Lønn til ansatte som jobbet med tilbudet, innleiing av ekstern prosjektleder, utgifter til designere, arkitekter, rådgivere, advokater og innflyging av spesialister.

Galtung mener kommunen endret mening om bymøblene, etter press fra media og opinionen.

- Det oppsto en debatt blant befolkningen med sterk motstand mot reklameplakatene. Et eksempel er et innlegg skrevet av Kurt Oddekalv, der han omtaler saken som «plakatskandalen» og mener den visuelle forsøplingen er moralsk forkastelig. I kjølvannet av debatten ble forslaget lagt ut på høring. 13 dager senere vedtok Bystyret med 36 mot 29 stemmer å avlyse konkurransen med begrunnelsen at byrommet måtte vernes mot kommersielle inntrykk, fortsatte Galtung.

Kommuneadvokat Helge Strand i Bergen kommune fastholder at kommunen etter hans tolkning av loven sto fritt til å forkaste avtalen helt til bystyret hadde behandlet saken endelig.

Les flere nyheter på iBergen.no

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien