TV 2 får refs av pressens etiske vaktbikkje for dekningen av forskningsprosjektet hjernekirurg Per Kristian Eide ledet. Nå kan saken havne i retten.

– Det er for tidlig å si nå, men jeg utelukker ingenting, sa Per Kristian Eide til NTB umiddelbart etter at Pressens Faglige Utvalg (PFU) hadde avsagt sin «dom» over dekningen til TV 2, Aftenposten og NTB av hjerneprosjektet han ledet ved Oslo universitetssykehus.

Han var fornøyd med at PFU ga ham medhold i at dekningen til TV 2 var sterkt ubalansert, ensidig og mangelfull. Men den sterkeste kritikken ble fremmet med dissens. Mindretallet mente TV 2 gjorde nok for å få Eides imøtegåelse og viste til at både han og sykehuset nektet å kommentere og bidra til balanse i framstillingen.

Saken om pasientkomplikasjoner rundt et forskningsprosjekt Eide sto bak, ble først sendt på TV 2 høsten 2012. Kanalens reportere hadde jobbet med den i opp mot et halvt år, men tok først kontakt med kirurgen dagen før saken gikk på lufta.

Eide var på reise. Etter en 45 minutters telefonsamtale avslo han å uttale seg.

– Jeg ble overrumplet

– Da TV 2 ringte meg, ble jeg fullstendig overrumplet. Senere mistet jeg all tillit til kanalen. Journalistene framsto som ukorrigerbare, sa Eide.

TV 2 ble felt for punktene om kildevalg, om saklighet og omtanke i presentasjon og om samtidig imøtegåelse. Nyhetssjef Niklas Lysvåg poengterer at kanalen i hovedsak er felt på punkter i Vær varsom-plakaten som handler om balanse og framstilling – og at PFU ikke har funnet faktiske feil i reportasjene.

– Det hadde vært mye lettere for oss hvis Eide og sykehuset i langt større grad hadde vært villige til å gi sin versjon av saken, sier Lysvåg.

Han føler seg uansett trygg på at kirurg-saken ikke hører hjemme i rettsvesenet.

– Dette dreier seg ikke om lovbrudd. Vi er nok langt innenfor ytringsfriheten.

4.000 presseetiske klager

Godt over 4.000 presseetiske brudd lå på utvalgets bord i klagen som Anders Cappelen har fremmet på vegne av Eide. Det er den mest omfattende klagesaken utvalget noen gang har behandlet.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen understreker at dette var en sak av stor viktighet, og at mediene har full rett til å sette søkelys på den. Men Eide ble ikke «fair behandlet», mener utvalget.

Tre andre medier som hadde sitert saken, var også klaget inn. Aftenposten ble felt for ikke å ha slettet en leserkommentar, mens nyhetsbyrået NTB ble felt for feilaktig å ha framstilt det som om én av pasientene døde som følge av hjerneforskningen i den omtalte saken.

Bergens Tidende var også klaget inn, men har ifølge utvalget ikke brutt god presseskikk. (©NTB)