Mediehøgskolen i Kristiansand, som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, kom i medienes søkelys etter at det ble kjent at homofile og skilte lærere nektes jobb. Fædrelandsvennen avviklet sitt praksissamarbeid med skolen, og NRK truet med å gjøre det samme. Etter å ha høstet mye kritikk, fjernet skolen sin omstridte sjekkliste. Flere medier tolket dette slik at de nå ikke ville utelukke noen på grunn av samlivsform eller seksuell legning.

Nå viser det seg at saken ikke er fullt så enkel.

Utelukker også samboere
- Skolens verdidokument er klart på at ekteskapet er rammen for det seksuelle samlivet mellom mann og kvinne. Her kan vi ikke la oss styre av sjefredaktøren i Fædrelandsvennen, sier Espen Ottosen, informasjonssjef i Norsk Luthersk Misjonssamband, til TV 2 Nettavisen.

Dette får betydning når det gjelder de som skal jobbe på skolen og den helhetsvurderingen skolen skal gjøre av søkerne, sier Ottosen, som dermed ser det som utelukket at heterofile eller homofile samboende kan få jobb ved skolen. Dette betraktes som samlivsformer i strid med kristen etikk.

- Tydelig på kristen profil
- Utspillet fra Fædrelandsvennen opplever vi som et angrep på studentene. Vi er en offentlig godkjent skole, og vi stiller ikke krav til studentene i forhold til deres seksuelle legning eller samlivsform. Men vi må få være tydelige på vår kristne profil, sier han til TV 2 Nettavisen.

Sjefredaktør Finn Holmer-Hoven i Fædrelandsvennen sier ifølge fagbladet Journalistens nettutgave at han vil avvente hva skolens ledelse sier om saken før han eventuelt omgjør sitt vedtak om ikke å motta praksisstudenter fra skolen.