KrF-leder Dagfinn Høybråten (52) fortalte i NRK Lørdagsrevyen at han ikke tar gjenvalg som partileder.

KrF bekrefter også dette på sine hjemmesider:

- Dagfinn Høybråten har meddelt valgkomiteen i KrF at han ikke tar gjenvalg som partileder på landsmøtet til våren. Høybråten har da ledet KrF i sju år og sittet sammenlagt 24 år i partiets sentralstyre.

- Voldsomt temperament
Høybråten har måttet tåle mye kritikk den siste tiden. Misnøyen med hans lederstil har bunnet i at:

* Han har et voldsomt temperament, skjeller ut folk, gjerne i andres påhør.
* Han oppfatter uenighet som illojalitet.
* Han er kontrollerende og sender krasse tekstmeldinger til dem som har uttalt seg på en måte han ikke liker.

Les også: Høybråten skjeller ut folk

Røykelovens far, som han ofte blir kalt, gir seg nå med norsk topp-politikk.

- Jeg vil gi en ny ledelse god tid til å bygge plattformen fram mot stortingsvalget i 2013, sier Høybråten.

- Bestemte meg for to år siden
I sitt brev til valgkomiteen skriver Høybråten at han allerede for to år siden da han sa ja til gjenvalg bestemte seg for at dette var hans siste periode som leder.

- Jeg har vært opptatt av å fullføre det oppdraget jeg påtok meg på landsmøtet i 2009, men mener det er ryddig at valgkomiteen blir meddelt denne beslutningen før den nå starter sitt arbeid. Ingen er tjent med en prosess og en debatt som foregår på feile premisser, skriver han.

- Krevende
- Det har vært en stor ære og glede å lede det partiet jeg har tjent i hele mitt voksne liv. Alle møter med mennesker i og utenfor partiet og arbeidet med viktige saker både i regjeringsposisjon den første tiden og i Stortinget deretter, har inspirert meg. I denne perioden har vi i regjering gjennomført viktige velferdsreformer og en ny røykelov. I opposisjon har vi oppnådd historiske forlik om kirke/stat, friskoler, formålsparagraf i skole og barnehage, klimapolitikk og verdig eldreomsorg.

Han legger ikke skjul på at dette har vært krevende:

- Dette har vært en krevende periode for partiet der vi alle har vært utålmodige etter bedre resultater i valg. Jeg tror derfor det er rett for partiet å slippe til en ny ledelse som kan få god tid til å bygge sin plattform fram til det viktige valget i 2013. Jeg kommer til å arbeide aktivt for partiet fra min plass i Stortinget og bidra til at KrF kan opptre samlet og slagkraftig i en krevende tid, skriver Høybråten i sitt brev til partiets valgkomite.

Knut Arild Hareide?
KrF-veteran og ordfører Ingebrigt Sørfonn (60) gikk lørdag ut og bekreftet kritikken mot Høybråtens lederstil, som ble belyst i Aftenposten fredag - anonymt.

De tre lederkandidatene som er blinket ut til å overta etter Høybråten på KrFs landsmøte til våren, er stortingsrepresentant Knut Arild Hareide (37), nestleder Dagrun Eriksen (39) og stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (43).

Les også: - Han styrer temperamentet bra

KrF sliter med oppslutningen - og har på de siste målingene vaket rundt sperregrensen på 4,0 prosent.