Gå til sidens hovedinnhold

Høyre-kvinne dømt til fengsel - for vold mot datteren

Ble ikke trodd - for andre gang.

Lagmannsretten fastholder tingrettsdommen fra november i fjor som dømte lokalpolitikeren til ti måneders fengsel.

Hun dømmes igjen til å betale datteren 60.000 kroner i oppreisning, heter det i den ferske dommen.

Etter det Nettavisen erfarer, har politikeren ikke fulgt den generelle oppfordringen fra Høyre sentralt om å søke permisjon mens saken pågår, men er i full sving.

Les også: Høyre-politiker dømt

- Mishandlet datteren
Datteren, som i dag er i tenårene, er blitt trodd av både tingretten og lagmannsretten:

«Ved bevisvurderingen har lagmannsretten, som tingretten, lagt stor vekt på datterens forklaring,» heter det i dommen.

Den unge jenta har hatt tøffe barndomsår, ifølge dommen:

«Lagmannsretten er kommet til at siktede har gjort seg skyldig i overtredelse av straffeloven § 219 om gjentatt mishandling av sin datter (...) Datteren har i en årrekke vært utsatt for massiv psykisk trakassering og ved enkelte anledninger fysisk vold.»

Grunnlag
Lagmannsretten har vurdert følgende hendelser, som skal ha funnet sted i en syvårsperiode fra 2005 til 2012:

«Den psykiske trakasseringen har blant annet bestått i at moren har snakket nedsettende til og om henne, også overfor andre. Den fysiske volden har blant annet bestått i at hun har kløpet henne i armene, dyttet henne og/eller slått henne i ansiktet, herunder blant annet at hun skal ha slengt datteren i bakken, sparket henne i magen, og uttalt at datteren var den verste ungen på jord. Hun uttalte også stygge og sårende kommentarer til datteren i forkant, herunder at hun ikke kunne forstå hvorfor hun hadde venner. Hun skal også ved en anledning ha brutt opp låsen på baderomsdøren for å komme inn til datteren som hadde gjemt seg der, hvoretter hun slo og dyttet datterens hode inn i veggen.»

- Psykiske volden dominerer
Lagmannsretten mener den psykiske belastningen har vært verst:

«Lagmannsretten har som tingretten funnet bevist at siktede både har utført handlinger som er fysiske og andre krenkelser, men at det er den psykiske volden over et langt tidsrom som er dominerende.»

- Regime preget av frykt
Den ferske dommen slår fast at datteren «har levd under et regime preget av utrygghet og frykt for hva moren kunne utsette henne for. Hun har måttet vokse opp i en tilstand av konstant beredskap som har vært nedbrytende for henne».

Lagmannsretten finner som tingretten bevist at siktede har handlet med forsett.

Episodene berørt i dommen strekker seg fra 2005 til 2012 «på felles bopel og/eller andre steder».

«Feit, stygg, ekkel, slem, dum og treg»
Lagmannsretten har funnet det bevist at siktede i hele perioden fra 2005 til 2012 trakasserte datteren ved nedsettende karakteristikker som både gikk på hennes utseende, evner og personlighet i alminnelighet.

Moren beskrev ifølge dommen datteren som «feit, stygg, ekkel, slem, dum og treg».

Et gjennomgående trekk av moren skal ha vært at hun sammenlignet datteren med hennes eldre søster, som ble fremhevet som en person med de motsatte egenskaper.

- Trusler
De negative karakteristikkene skal ofte ha blitt gitt flere ganger daglig og i påhør av andre personer, både med andre familiemedlemmer og venner av datteren til stede.

«Moren skal dessuten flere ganger ha truet med å ringe foreldre til datterens venner for å fortelle hvor fæl fornærmede var og at deres barn ikke burde være sammen med henne. En gang skjedde det mens datteren selv hørte på,» står det i dommen.

- Sterkt og uberegnelig temperament
Det er et gjennomgående trekk i hele perioden at moren skal ha hatt et «svært sterkt og uberegnelig temperament».

Hun kunne bli rasende på datteren og skjelle henne ut for den minste bagatell, som at hun ikke var fornøyd med maten datteren laget - eller ryddet inn i oppvaskmaskinen på en feil måte,» ifølge dommen.

Det understrekes at «morens sinnsstemning var svært svingende. Datteren levde i en tilværelse hvor hun til enhver tid måtte være forberedt på, og frykte for, å bli utsatt for morens raseri og grove utskjelling».

- Helt uenig i dommen
- Vi registrer lagmannsrettens konklusjon, men er absolutt helt uenig i dommen, sier morens forsvarer, Sol Elden, til Nettavisen.

Ifølge Elden, har lagmannsretten vurdert saken som et mildere tilfelle av paragraf 219 enn det tingretten gjorde - men straffeutmålingen er lik.

Paragraf 219 «retter seg mot mishandling i nære relasjoner».

- Dommen er anket
- Hvordan tar din klient dette?

- Hun tar dette veldig tungt, forteller Elden - som bekrefter at dommen er anket.

Taus
Leder i Høyres bystyregruppe sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere saken der den står nå.

- Hun har vært aktiv frem til sommeren, men nå er det sommerferie, sier han til Nettavisen.

Høyre: - Alvorlig og trist
Fungerende generalsekretær i Høyre, Gunnar Kongsrud, ga følgende kommentar til Nettavisen da saken ble offentlig kjent i desember:

- Dette er en alvorlig og trist sak for alle de involverte. Det foreligger nå en dom, men den er ikke rettskraftig. Derfor vil saken bli videre håndtert i rettsvesenet.

Så la han til at:

- På generelt grunnlag, vil de forhold som er beskrevet i medienes gjengivelse av dommen være uforenlige med å inneha verv for Høyre. Siden dommen ikke er rettskraftig, er vår anbefaling i alle slike saker at vedkommende bør søke permisjon fra alle verv inntil en rettskraftig dom foreligger, uttalte Kongsrud til Nettavisen 4. desember 2013.