Gå til sidens hovedinnhold

Høyre mot milliontap

Historisk lav oppslutning vil koste både Erna og Høyre skjorta.

Hver eneste måned får stortingsgruppene på Stortinget statlige overføringer. Størrelsen på overføringen er direkte avhengig av antall representanter hvert til enhver tid har på Stortinget.

Mister du en representant, kuttes overføringen av tildelte midler tilsvarende.

Det kan tappe Høyre for millioner av kroner neste stortingsperiode.

For utviklingen til det gamle regjeringspartiet har vært katastrofal.

Historisk bunnivå
I en meningsmåling Sensio laget for Bergens Tidende denne uken falt oppslutningen til Høyre ned på rekordlave 13,4 prosent.

Hadde dette vært valgresultatet hadde partiet mistet tre av sine 23 representanter på Stortinget.

Det gir et kutt i overføringene på mer enn 152.180 kroner til Høyres stortingsgruppe hver eneste måned i neste stortingsperiode.

Tapet for hele perioden ligger an til å komme opp i 7,3 millioner kroner.

Partiledelsen i Høyre ønsker ikke å kommentere saken.

- Slike hypotetiske spørsmål ser vi ingen grunn til å kommentere, sier Høyres kommunikasjonsrådgiver Marianne Knarud til Nettavisen.

Opposisjonens rikeste
Det partiet som ville tjent mest i direkte overføringer til stortingsgruppene dersom Sensios måling hadde vært valgresultatet, er Fremskrittspartiet.

De kommer til å øke sine årlige tilskudd med mer enn 6 millioner kroner hver år de neste fire årene.

Det gjør stortingsgruppa til Fremskrittspartiet til den klart rikeste stortingsgruppa på Tinget.

De kan se fram til en samlet overføring på 132.253.631 kroner i neste stortingsperiode. Til sammenligning må Høyre «nøye» seg med mindre enn halvparten.

Deres overføringer stopper på 64.076.991 kroner de fire neste årene.

Dette får de
Reglene for hva de forskjellige Stortingsgruppene skal få i overføringer er klare. De sier at:

«Gruppetilskuddets størrelse beregnes ut fra et grunn­tilskudd og et tilskudd pr. representant. Grupper som er i opposisjon, dvs. grupper som ikke er med i regjering og har mer enn 5 representanter, får i tillegg et ekstra grunntilskudd. Grupper i opposisjon og med 3-4 repre­sentanter får et halvt ekstra grunntilskudd, mens grup­per i opposisjon og med 1-2 representanter ikke får til­legg. Den gruppen som har presidentvervet, får i tillegg dekket et beløp tilsvarende 50 pst. av en rådgiverstilling.»

Summen reguleres etter årsprisveksten i offentligsektor slik den er beregnet av Teknisk Beregningsutvalg. For tiden er grunntilskuddet på rundt 1.922.000 kroner, mens representanttilskuddet er på 608.720 kroner per år.

Reklame

I dag: Knalltilbud på populære turbukser

Kommentarer til denne saken